ERP, CRM и BI пазарът у нас се сви неочаквано през 2019 г.

Приходите на компанията за бизнес софтуер са намалели през миналата година
(снимка: CC0 Public Domain)

2019 година сблъска водещите интегратори с бизнес модел, фокусиран върху ERP, CRM и BI системи и услуги, с неочакван общ спад в приходите – за първи път от осем фискални години, сочи анализ на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co, който обхваща резултати и KPI на 30 ключови интегратори, отговорни общо за над 2/3 от инсталациите в страната.

На фона на очакваните мащабни инвестиции от страна на реалния бизнес, подпомогнат и от европейски програми за финансиране на конкурентоспособността на компаниите в България, едва 13 интегратори отбелязват ръст в приходите, докато 17 регистрират спад, според доклада на CBN.

Оказва се, че всичко е надолу – оперативните приходи и печалба, дори приходите от услуги! На този фон обстановката се усложнява от ръста на цената на труда и спада на прихода на зает, увеличаване на общия обем на задължения и вземания. В резултат, за втора поредна година намалява броят на заетите.

При тези обстоятелства, пандемичната 2020 може да се окаже не чак толкова лоша година за някои интегратори, а защо не и за бизнеса им като цяло, коментира CBN.

Дигитализацията и конкурентоспособността на бизнеса в България зависи от приблизително 120 интегратори на високотехнологичния софтуер за управление от типа ERP, CRM и BI. В ръцете на няколкостотин професионалисти и мениджъри се разполага цялата поддръжка на софтуерната инфраструктура на реалния бизнес и финансовата индустрия в страната.

От няколко години се оформят мощни екосистеми от интегратори, които се конкурират както за клиенти в страната, така и за поддържане и внедряване на системи в задгранични компании, коментира CBN. Това са екосистемите на партньори на световни чуждестранни вендори на бизнес софтуер, SAP и Microsoft, както и на български производители и внедрители на бизнес софтуер.

За всички тях 2020 година се очертава да е с много различна динамика, а изпълнението на плановете за приходи и клиенти може да стане ясно на 31 декември, заключават анализаторите.

Коментар