Сигурността: балансиране между риск, доверие и възможности

По време на пандемията COVID-19 сигурността рязко стана фактор от съществено значение
(снимка: CC0 Public Domain)

Отговорниците по сигурността трябва да се съсредоточат върху балансиране на риска, доверието и възможностите, за да помогнат за поддържане на способността на техните организации да функционират като доверен участник в цифровата икономика, според доклад на Gartner.

„През първата половина на 2020 г. стремежът към определяне на риска стана още по-голямо предизвикателство за лидерите в областта на сигурността”, казва Джефри Уетман, вицепрезидент в Gartner. По думите му, намирането на точното ниво на баланс между рисковете и възможностите е от решаващо значение за работата със заинтересованите страни в бизнеса.

В пандемията COVID-19 сигурността рязко стана фактор от съществено значение. „По време на първоначалната фаза на реакция екипите по сигурността и риск идентифицираха нови и увеличени рискове, разпределиха ресурси и мигрираха инвестиции, за да отговорят на бизнес-инициативите”, казва Уетман. „Сега, когато организациите направиха първоначалните си технологични инвестиции, главните служители по сигурността и риск-мениджърите имат възможност да укрепят своите организации, докато преминават през фазите на възстановяване на дейността и подновяване”.

За екипите по сигурността фазата на възстановяване е възможност за откриване и смекчаване на новите рискове. Според Уетман, пандемията е засилила критичната нужда от програми за сигурност, които са достатъчно гъвкави, за да реагират и на малки, и на големи външни въздействия и шокове. Сега, когато предприятията лавират през фазите на възстановяване на дейността си и подновяване на работата си, те трябва да препроектират своите програми, за да постигнат желаната гъвкавост.

Неотдавнашно проучване на Gartner установи, че 90% от CISO вярват, че дигиталният бизнес ще създаде нови видове и нови нива на риск. 70% от анкетираните обаче споделят, че инвестициите в управлението на риска не са в крак с тези нови по-високи нива на риск. Констатациите означават огромна възможност за лидерите по сигурността и риска.

„Бизнес-мениджърите продължават да се фокусират върху сигурността като стратегическа инициатива. Организациите проучват как технологията може да им помогне да трансформират своите оперативни модели”, казва Уетман. Това означава, че специалистите по сигурността и рисковете играят основна роля в подпомагането на организациите в процеса на трансформация, като същевременно избягват ненужния риск.

„Лидерите по сигурността и управлението на риска имат уникалната способност да дадат на бизнес-лидерите поглед над нещата и съответно инструменти, които да им помогнат да балансират риска с потенциалната възможност за дигитална трансформация”, коментира анализаторът.

Ускореното реализиране на дигитална трансформация означава, че взаимодействието с клиенти и граждани ще подчертае потенциалната необходимост от създаване на специални дигитални екипи по доверието и безопасност в предприятията. „Тези екипи следва да са натоварени с оценка и управление на рисковете, произтичащи от непрекъснато нарастващия брой допирни точки, и необходимостта да се обърне внимание на стратегическия поглед върху риска и намаляването на вредата”, казва още Уетман.

Според Gartner, намирането на правилния баланс между нуждата на бизнеса да се възползва от всички нови възможности за придобиване на конкурентно предимство и необходимостта от разработване на подходящи политики за сигурност, които да смекчат бизнес рисковете, трябва да бъде основна област на фокус за лидерите на сигурността и риска до 2021 г.

„След като хаосът от възстановяването започне да се успокоява, предприятията ще изпитат истинското ново нормално състояние. На тази фаза бъдещето започва да става по-планируемо”, казва Уитман. „Тази фаза на подновяване предлага на лидерите в областта на сигурността и риска чудесна възможност да подкрепят целите на бизнеса си, като същевременно са по-активни в идентифицирането и управлението на риска и осигуряването на устойчивост за движение напред”.

Коментар