ТУ-Габрово стартира пет европейски проекта

ТУ-Габрово е на едно от първите места сред одобрените университети, съобщи доц. д-р Лиляна Русанова
(снимка: ТУ-Габрово)

Технически университет – Габрово започва работа по пет нови проекта, финансирани по програмите „Еразъм+” и „Хоризонт 2020” на Европейската комисия. По четири от тях университетът е водеща организация, а в единия е партньор.

Тази година освен участие в мобилност на преподаватели и студенти в Европейския съюз се предвижда и обмен между ТУ-Габрово и университети от страни извън него. Проектът ще се реализира за първи път в университета при изключително голяма конкуренция. ТУ-Габрово е получил над 80 точки и е на едно от първите места сред одобрените университети, сподели доц. д-р Лиляна Русанова – зам.-ректор „Международно сътрудничество и връзки с обществеността”.

Проектът дава възможност за сътрудничество с два партньорски университета от Украйна и един университет от Молдова. „Студентите, идващи от Украйна, престояваха по-кратко при нас, като техните университети поемаха финансирането им. Сега те ще могат да се обучават тук през целия семестър, както и ние ще можем да изпращаме студенти при тях”, поясни доц. Русанова.

През този месец стартират два проекта в областта на сътрудничеството за иновации и обмен на добри практики. Дейностите са по програма „Еразъм+” и ще продължат до 2022 г.

Единият проект попада в сектор „Професионално образование и обучение”. Той обединява четири университета – ТУ-Габрово, Международен гръцки университет, Технически университет-Гданск (Полша) и Нишки университет (Сърбия). Участват също четири търговско-промишлени палати и един доставчик на професионално образование и обучение от България, Гърция, Полша и Сърбия, сред които Габровската търговско промишлена палата и Клъстер „Тракия икономическа зона”. Целта е създаване на общност за повишаване на квалификацията на техници и инженери чрез активно учене в сектора на машиностроенето и мехатрониката.

Другият проект е с наименование „Училища за творци: Включване на 3D дизайн и програмиране в обучението в средните училища с цел насърчаване креативността и ангажираността на учениците с науката, технологиите, инженерството и математиката”. В него ще си партнират организации от България, Гърция и Турция. Идеята е да се създадат учебни ресурси за 3D дизайн и 3D печат и дидактически ръководства за проектиране и въвеждане на 3D технологиите в STEM обучението. Проектът е насочен към местни училища, детски градини, учители, ученици, местни власти и образователни дирекции.

„Проектът за „Училища творци” е в сектор „Училищно образование” и е единственият одобрен проект, подаден от висше учебно заведение. Въпреки сериозната конкуренция той е класиран на пето място от общо 18 одобрени проекта по приоритета „Развитие на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование”, уточни Лиляна Русанова. Това отговаря на стремежа на ТУ-Габрово за по-тясно партньорство с училищата и подпомагане на учителите и учениците.

И тази година Техническият университет ще спази традицията и ще се включи в мега събитието „Европейска нощ на учените”. То се реализира по дейностите „Мария Склодовска-Кюри” на програма „Хоризонт 2020”. Инициативата популяризира работата, ежедневието и значението на учените и техните открития. Университетът е предвидил разнообразна програма за ключовото събитие на 27 ноември.

Коментар