Как COVID-19 ще се отрази на застрахователния бранш

Хората, които търсят промяна, могат да открият страхотни възможности за кариера в застраховането
(снимка: Business photo created by freepik – www.freepik.com)

Коронавирусът промени начина, по който работим, учим и живеем. Промени начина, по който общуваме един с друг, как се придвижваме и пътуваме. Засегнат е всеки аспект от живота ни. Общо взето Covid-19 обърна планетата с главата надолу. Светът се бори с невидим, смъртоносен враг, опитвайки се да разбере как да живеем безопасно със заплахата, породена от него.

На фона на пандемията обаче, застрахователните брокери помагат и ще продължават да помагат в бъдеще на своите клиенти да се ориентират в тези бурни времена, занимавайки се с широк спектър от застрахователни въпроси. Бизнес академията към лицензиран учебен център Нет Ит, след обстойно проучване на пазара, установи, че пред застрахователния бранш се разкриват големи възможности, а професията се превръща в една от най-престижните, устойчиви и надеждни. Ето защо Бизнес академията разработи професионален курс за Застрахователен брокер, с помощта на който всеки ще придобие необходимите знания и умения, за да започне с лекота успешна кариера в сектора.

Въздействие върху много бизнеси

Докато в застрахователния бранш се разкрива ново поле за изява, то при по-голямата част от бизнесите положението е далеч от розово. Пандемията Covid-19 причини значителни икономически щети и има широкообхватно въздействие върху много бизнеси. Някои са под заплаха да спрат да съществуват, а други са в търсене на правилния път за изпълнение на своята дейност и преразглеждане на работния график по време на криза. Смята се, че близо 81% от световната работна сила в различни сектори ще бъде пряко засегната. А КНСБ прогнозира, че до края на 2020 година безработните лица в България ще бъдат към 330 000 души или 10% от работната маса.

Стабилен застрахователен сектор

Застрахователният сектор много бързо се адаптира към ситуацията и някои застрахователни компании, опериращи на българския пазар, предлагат полици, покриващи риска от заболяване с Covid-19. Предлагат се застраховки, покриващи диагностика на COVID-19, болничен престой и лечение. Вече има и хора, получили обезщетение от тях.

Съгласно проучвания на Асоциацията на българските застрахователи, спрямо данните от първото шестмесечие, се забелязва стабилност в бранша. Дори застрахователите бележат ръст с 4,2% от първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на предходната година. Отчита се и ръст при автомобилните застраховки – с 1,26%. Наблюдават се положителни тенденции и при имущественото застраховане – при „Пожар и природни бедствия” нарастването на премийния приход на годишна база е 18,75%, а по „Щети на имущество” с 4,73%. По отношение на имуществените застраховки, техният дял се обуславя и от задължителното изискване на банките при ипотека да се сключва такава.

Тенденциите сочат, че точно в тези трудни времена секторът ще става все по-стабилен. Близо 15-20% от работещите хора имат здравна застраховка. Наблюдава се нарастване на броя работодатели, които сключват застраховки на своите служители. Хора, работещи като  медицински лица, учители, полицаи, които пряко са изложени на риск, вече разполагат със застраховка срещу COVID-19. Търсено е покритието и по застраховката „Помощ при пътуване в чужбина”.

Следователно застрахователният сектор остава стабилен, дори при трудни икономически обстоятелства и затвърждава позициите си като изключително надеждна и устойчива професия. Хората от цял свят ще продължават да се изправят пред последиците от пандемията. Сега е по-важно от всякога да се гарантира сигурността на работни места и хората да изградят успешна и стабилна кариера, коментират наблюдателите на пазара на труда.

Нови възможности за кариера

Несъмнено световната криза принуди част от хората да обмислят алтернативни възможности за кариера или просто да потърсят по-добри условия за работа. Професионалното обучение за Застрахователен брокер, организирано от Бизнес академията към Нет Ит, е разработено точно за хората, които търсят промяна – те могат да открият страхотни възможности за кариера в застрахователния бранш.

Видно е, че професията на застрахователен брокер се оказва доста стабилна и рентабилна, дори и в трудните времена на пандемия. Бизнес академията подава ръка и на желаещите да се обучават, като първата, въвеждаща част на обучението е безплатна. Това е голямо удобство, тъй като курсистите могат да се запознаят с професията и да разберат дали е подходяща за тях, без да рискуват финансови средства. Повече информация за обучението е достъпна тук.

Коментар