ТУ-София навършва 75 г. като най-големия технически ВУЗ у нас

Технически университет – София чества тази събота 75-годишен юбилей
(снимка: Технически университет – София)

Техническият  университет – София става на 75 години утре, 24 октомври. На тази дата през 1945 г. създаденото три години по-рано Висше техническо училище със закон е преобразувано в Държавна политехника с два факултета.

През 1965 г. Държавната политехника се преименува на Висш машинно-електротехнически институт – ВМЕИ, а той през 1995 г. се преобразува в  Технически  университет – София.

Днес университетът е най-голямото висше техническо училище в България. Той е оценен и с най-високата степен на институционална акредитация – 9,56 за периода 2018-2024 г.

В ТУ-София понастоящем се обучават около 11 000 студенти в различни степени и специалности, както и 770 чуждестранни студенти от над 45 различни страни. В структурата му влизат 14 Факултета, 3 от които чуждоезикови – немски, английски и френски, 2 клона в Пловдив и Сливен и 3 колежа. Към университета функционират и 2 професионални гимназии.

Обучението се осъществява по над 30 специалности за бакалавърска степен, по над 65 специалности за магистърска степен и в над 50 научни области за докторска степен.

Техническият университет – София си сътрудничи с над 90 чуждестранни университета. От тази година той е част от Европейските научни мрежи, като един от осемте учредители на Европейския технологичен университет (EUt+), който си поставя за цел постигне революция в качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование.

Ключови изследователски области в ТУ – София са виртуалното инженерство и цифровите технологии, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, микротехнологиите и наноинженерството, информационно-комуникационните технологии, медицинското инженерство, екологията и др.

Десетки университетски изследователи са вписани в Златната книга на изобретателите на България и са носители на най-престижната награда за наука „Питагор”. Признание за високите резултати в научно-изследователска дейност в ТУ – София са 5000 защитени патента и одобрени полезни модели. 26 са учените, удостоени с почетната степен „Доктор хонорис кауза”.

Коментар