Габрово застъпва все по-силно дуалното обучение

Образователните институции в Габрово разкриват нови възможности за младите хора
(снимка: CC0 Public Domain)

Споразумение за партньорство между Технически университет-Габрово и Професионалната техническа гимназия „д-р Никола Василиади” разкрива по-добри перспективи за младите хора и тяхната професионална реализация.

Чрез споразумението двете институции от Габрово ще реализират съвместни инициативи и партньорство при провеждане на интегративни уроци на ученици от различните специалности в училището с преподаватели от ТУ – Габрово.

Предвижда се също съвместно осъществяване на клубните занимания по интереси и разработване на сборник-наръчник за учениците от техническата гимназия в подкрепа на дуалното обучение по специалността „Мехатроника”.

Партньорството обхваща иновативното обучение в дуалната специалност „Електрически превозни средства”, както и разработването на учебни планове, програми и учебни помагала в подкрепа на новите технически дисциплини в училището.

„Чрез това споразумение нашите ученици и младите хора ще имат възможност да продължат своето образование и най-важното ще останат да се развиват в град Габрово, който е обявен за най-добър град за живеене”, каза Корнелия Мотова, директор на ПТГ „Д-р Никола Василиади”.

С този акт на ангажираност се демонстрира смисълът на връзката между образование, бизнес и наука, подчерта Таня Христова, кмет на Община Габрово. По нейните думи, споразумението създава условия за всеки млад човек да тръгне по пътя на специалностите, които създават продукт.

Споразумението се подписва в момент, когато гимназията отбелязва 125 години от основаването си. „Гимназията съществува преди създаването на първите технически университети в България, а връзката между двете институции е естествена и се развива в продължение на десетилетия”, посочи Илия Железаров, ректор на Технически университет-Габрово.

„С промените в Закона за висшето образование и с подкрепата МОН, Община Габрово и РУО ние институционализирахме това сътрудничество, с амбицията да продължим да развиваме съвместни инициативи и да създаваме условия за бъдещото развитие на двете институции”, допълни той.

Коментари по темата: „Габрово застъпва все по-силно дуалното обучение”

добавете коментар...

  1. минувач

    въпрос?
    аби в българския Манчестер има ли предприятие дето работи нещо “яко”???
    мехатрониката да не са ****

Коментар