Е-услуга за безплатна винетка улеснява хората с увреждания

Срокът на голяма част от годишните е-винетки изтича в края на януари 2021 г.
(снимка: БГТОЛ)

Хората с увреждания могат да подават електронно заявление за безплатна винетка през Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление”.

За това е необходимо гражданите да имат електронен подпис или ПИК на НОИ. Електронната услуга 2198 „Освобождаване на лица от винетни такси при ползване на републиканската пътна мрежа” е достъпна на Портала на ДАЕУ, в раздел „Социални дейности” – „Социално подпомагане”.

Там е публикувано подробно описание на услугата, начинът по който може да бъде заявена, както и електронната форма на заявлението-декларация.

Право на безплатна едногодишна е-винетка имат хората с над 50 на сто намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20 годишна възраст.

Срокът на голяма част от годишните е-винетки изтича в края на януари 2021 г. Социалните служби обработват подадените заявления в 7-дневен срок. Препоръчително е новото заявление–декларация да бъде подадено поне 10 дни преди изтичане на срока на действащата е-винетка, уточниха от ДАЕУ.

Проверка на срока на валидност на е-винетките, отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане, може да бъде направена на сайта на АПИ, на BgToll и на сайта на АСП.

Коментар