Уеб платформа стимулира заетостта на хора с увреждания

Нова специализирана уеб платформа Job Care ще стимулира заетостта на хора с увреждания и други групи в неравностойно положение, стана ясно при представяне на проекта в София.

Платформата Job Care помага на хората със специфични потребности да станат видими за бизнеса и успешно да се интегрират на пазара на труда. Експертите от „БИТСП-проектни консултанти“ и Балканския институт по труда и социалната политика, които администрират платформата, са си поставили амбициозната задача тя да привлече повече от 120 000 кандидати за работа с увреждания.

На работодателите пък се предоставя възможност да търсят и намират подходящи служители със специфични потребности, без да напускат офиса си. Job Care цели да улесни контакта между работодатели и търсещи работа с увреждания, като им предоставя не само място за директна среща в интернет, но и услуги, които улесняват адаптацията и на двете страни към съвместната работа.

На сайта работодателите могат да публикуват обяви за конкретни позиции, подходящи за хора с увреждания, както и да търсят служители сред регистрираните кандидати за работа. Те имат достъп също до експертна помощ при оценката на професионалната пригодност на потенциални служители, при оценката, редизайна и адаптирането на работно място за човек със специфични нужди.

Екип от специалисти ще предлага също коучинг за работодатели и служители. Освен че е място, където търсещите работа хора с увреждане рекламират уменията си, Job Care дава възможност на кандидатите за работа да се свържат директно с потенциален работодател. Те получават безплатно допълнителна подкрепа под формата на оценка на професионалната пригодност, професионално ориентиране, трудовоправни консултации.

Хората с увреждания в България имат огромен неизползван трудов потенциал. При целенасочена подкрепа още около 120 хилияди човека могат да започнат да работят“, каза при представянето на Job Care Йордан Димитров – управител на „БИТСП-проектни консултанти“.

Той цитира данни на Евростат и Националния статистически институт, според които българите в работоспособна възраст с трайни увреждания са над 465 хиляди. Едва 31% от тях работят, 5-6% са регистрирани като безработни. Най-много са неактивните – 65%.

За сравнение, средно за ЕС заетите са около 47%, като за страни като Швеция и Финландия този процент е над 60. В Швейцария 69% от хората с увреждания работят.

Платформата Job Care е разработена по проект, финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментар