HDD пазарът продължава да отстъпва

Търсенето на твърди дискове се сви още през последната четвърт на 2020 г.
(снимка: CC0 Public Domain)

Малко над 67 милиона HDD устройства са доставени на световния пазар през четвъртото тримесечие на 2020 г. Това е 6% повече в сравнение с третото тримесечие, но с 14% по-малко на годишна база, по данни на TrendFocus.

Seagate, лидерът на пазара, е доставил между 27,70 и 28,20 милиона твърди диска през отчетния период, сочи анализът. Това е със 7,3-9,2% повече в сравнение с предходното тримесечие, но с 13,9-15,4% по-малко спрямо същия период на предходната година. В края на тримесечието Seagate държи 41,5% от пазара.

Делът на WDC, която е на второ място, възлиза на 37,1%. В периода октомври-декември компанията е доставила на световния пазар 24,80-25,20 милиона твърди диска, което е с 8,2-9,9% повече в сравнение с третото тримесечие, но с 14,1-15,4% по-малко на годишна база.

Третото място принадлежи на Toshiba. Делът на японския производител е 21,4%. Прави впечатление, че Toshiba регистрира спад на доставките не само на годишна, но и на тримесечна база – съответно с 11,0-12,2% и 0,4-1,8%.

Коментар