Канада строи хидроцентрала за производство на водород

Канадското правителство има амбициозни планове за водородното бъдеще
(снимка: CC0 Public Domain)

Германска компания спечели поръчката за изграждане на огромна водноелектрическа централа в Квебек, която ще произвежда около 11 100 метрични тона водород годишно.

Около 61% от производството на електроенергия в Канада се генерира от водноелектрически централи. Общият им капацитет е около 82 GW. Това превръща Канада в четвъртия по големина в света производител на електричество от водната енергия след САЩ, Бразилия и Китай.

Екологичната водородна енергетика днес е изправена пред проблеми, поради неразвитата инфраструктура и недостатъчното промишлено производство на водород за нейните нужди. Ето защо правителството на Канада реши да използва ходроцентралите за производство на „зеленото” гориво – водородът.

Канадската държавна енергийна компания Hydro-Quebec, най-големият производител на енергия в страната, е сключила договор с германската Thysenkrupp за изграждане на хидроцентрала за генериране на водород.

Първоначално водородът, генериран от станцията, няма да бъде изнасян. Централата с мощност 88 MW ще доставя част от електричеството и кислорода, генериран от електролизата, до близката инсталация за преработка на отпадъци. Там електричеството и кислородът ще се използват за превръщане на отпадъците в биогориво.

Новата станция Hydro-Quebec ще влезе в експлоатация през 2023 година. Това е пилотен проект и ако всичко върви добре, компанията планира да създаде още няколко от същите станции. Канада се надява, че с такива централи ще превърне огромния си водноенергиен потенциал в нов бизнес с износ на водород в чужбина.

Коментари по темата: „Канада строи хидроцентрала за производство на водород”

добавете коментар...

  1. :o)

    Това за мен е истинското зелено гориво към този момент!

Коментар