Equinix пое ангажимент за климатична неутралност

„Equinix се ангажира да използва в глобален мащаб 100% чиста и възобновяема енергия във всичките си подразделения още от 2015 г.”, припомни Владислав Янков, търговски директор на Equinix България
(снимка: предоставена от Equinix)

Компанията за дигитална инфраструктура Equinix обяви, че ще се присъедини към европейските доставчици на облачна инфраструктура и центрове за данни и европейските търговски асоциации, за да формират Пакт за климатично неутрални оператори на центрове за данни и Инициатива за саморегулация.

Със създаването на Пакта секторът се обединява за първи път, за да затвърди ангажимента си към гарантиране на това европейските центрове за данни да бъдат въглеродно неутрални до 2030 г. Пактът има намерение да играе водеща роля в прехода на Европа към климатично неутрална икономика в подкрепа на Европейската стратегия за данните и Европейската зелена сделка, чиято цел е да превърне Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г.

Пактът установява и Инициатива за саморегулация в сектора, която ще определи цели за улесняване на прехода към по-зелена икономика в Европа. Equinix и другите подписали оператори поемат ангажимент за измерими и амбициозни цели, определени за 2025 г. и 2030 г. Те включват:

  • подобряване ефикасността на потреблението на енергия;
  • купуване на 100% безвъглеродна енергия;
  • пестене на вода чрез избор на ефикасни и подходящи решения за охлаждане;
  • рециклиране на сървъри, електрическо оборудване и други свързани електрически компоненти;
  • повторна употреба на топлина от центъра за данни, където е приложимо, екологично и рентабилно.

Европейската комисия ще осъществява мониторинг на прогреса за постигане на целите, определени от Инициативата, два пъти годишно.

IBX центърът за данни SO2, разположен в България, използва 100% зелена енергия
(снимка: Equinix)

Пактът и Рамката за саморегулация подкрепят ангажимента на Equinix за устойчивост. През 2019 и 2020 г. компанията закупи 100% възобновяема енергия за всички свои обекти в ЕС и постигна над 90% възобновяема енергия в световен мащаб.

„Equinix се ангажира да използва в глобален мащаб 100% чиста и възобновяема енергия във всичките си подразделения още от 2015 г. Подписването на Пакта за климатично неутрални оператори на центрове за данни и Инициативата за саморегулация беше следващата логична стъпка”, заяви Владислав Янков, търговски директор на Equinix България.

На локално ниво българският екип също подкрепя този ангажимент. „Вторият ни IBX (International Business Exchange) център за данни – SO2, използва 100% зелена енергия – практика, наложена от първия център на Equinix в София, SO1, от 2016 г. насам”, припомни той.

Всеки набавен мегават-час (MWh) възобновяема енергия намалява въглеродния отпечатък както на Equinix, така и на клиентите му, което прави техните цифрови вериги за доставки по-зелени и отговаря на спешната нужда от глобални климатични промени.

Коментар