Приеха становище на Иво Христов за AI в земеделието

Човекът трябва да съхрани контрол над изкуствения интелект, смята Иво Христов
(снимка: Marc Dossmann / European Union 2019 – Source : EP)

Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент (AGRI) прие становище на българския евродепутат Иво Христов относно изкуствения интелект в сектора. Документът поставя акцент върху въздействието на новите технологии върху трудещите се и техните работни места, а също и върху факта, че постиженията на изкуствения интелект трябва да бъдат еднакво достъпни за всички земеделски производители и животновъди, независимо от размера и местоположението на тяхното стопанство.

За първи път AGRI предоставя становище по темата „Изкуствен интелект”. Комисията възложи неговото изготвяне на Иво Христов, член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Становището бе подложено на гласуване по време на вчерашното заседание на комисията, след провеждане на редица експертни дискусии в различни формати. Предстои гласуване по темата и във водещата Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO).

Становището засяга редица актуални проблеми, свързани с въздействието върху производството, причинено от изменението на климата, очаквания ръст на световното население и произтичащото от там повишено търсене на храни, целта на стратегията „От фермата до трапезата” да бъде намалена употребата на пестициди чрез цифровизацията на хранително-вкусовия сектор и използването на технологии в областта на изкуствения интелект и „Интернет на нещата” (IoT).

Основателни са опасенията на селскостопанските работници, че внедряването на изкуствен интелект ще доведе до загуба на работни места. Становището акцентира, че трябва да бъдат следвани принципите на справедливия преход, най-вече в частта със създаване на заетост, поради което се призовават отговорните органи в държавите членки да изготвят анализи за въздействието на новите технологии върху работните места.

Друг важен момент от документа е, че постиженията на изкуствения интелект и дигитализацията трябва да бъдат достъпни за всички земеделски производители и животновъди, независимо от размера и местоположението на тяхното стопанство. Малките и средни предприятия трябва да бъдат подпомогнати в своята дигитална трансформация поради ограничения им ресурс.

Инвестициите в изкуствен интелект крият значителен финансов риск и могат да доведат до задълбочаване на свръхзадлъжнялостта на земеделските стопани, с което да се увеличи тяхната зависимост от други участници в селскостопанския сектор и да се способства за пренасочване на стойността, произведена от земеделските стопанства, към доставчиците на агрооборудване, се казва още в становището.

На експертна дискусия по темата Иво Христов изрази мнение, че част от кредото на европейския подход в сферата на изкуствения интелект е човекът да съхрани контрол над изкуствения интелект. „Дали ще успеем, зависи от нашия разум и волята ни”, смята евродепутатът.

Коментари по темата: „Приеха становище на Иво Христов за AI в земеделието”

добавете коментар...

 1. Anonymous

  Заменете AI с комбайн и четете какво е сътворил човечецът..

 2. Замислен

  …Просто поколенията, които не искат да учат или ще се научат, или ще оттеглят в небитието..
  Новите поколения, които ще дойдат научени ще се включат, но …няма да могат и да доят даже :0)
  ‘Та ще е нужна разумна симбиоза между генерациите ..!

 3. Бабел

  Подкрепям идеята .При селяните имаконсервативно мислене и недоверие,напълно правилно.Най-доброто е постенен преход,докато се разбере с какво могат да се улеснят,без да им се закача живота.
  Градско чедо съм, от Южна София, имам си образование,добро, работила съм в Европа, но съм паслс овци и кози,не за хоби, а за прехрана / тук, в Бг си е така/ и познавам, и обичам овчарите и като гледам, какво става, знам,че ги е страх да не се ликвидира
  занаята им …Трябв разясняване и субсидии /понякога едва я карат,ако сезоните са лоши…/.
  Може,може ИИ да е полезен,но да поживее и той на село няколко години.

Коментар