Дженерали въвежда онлайн обслужване на застраховките

Обслужване на застрахователни договори онлайн осигурява обновения портал на Дженерали
(снимка: CC0 Public Domain)

Обновен клиентски портал на Дженерали Застраховане АД позволява на клиентите да плащат вноски и да подновяват застрахователните си полици изцяло онлайн. Порталът и приложението са разработени от технологичната компания Софтуер Груп, в съответствие със стратегията за дигитализиране на Дженерали.

Всички потребители на Дженерали, които имат сключена полица Каско, Гражданска отговорност, Домашно имущество или пакет Автогрижа, сега могат да управляват застрахователното си портфолио в реално време през интуитивния онлайн портал „My Generali”. Проектът е част от иновативна платформа за продажба и управление на застраховки през дигитални канали, разработена от Софтуер Груп.

С обновения портал клиентите на Дженерали ще получат бързо и сигурно онлайн обслужване по техните застрахователни договори, подчерта Радослав Димитров, изпълнителен директор и член на УС на Дженерали Застраховане АД.

„Пандемията от COVID-19 превърна дигитализацията на застрахователните услуги в абсолютна необходимост и ускори промяната в потребителските нагласи и поведение, което ще окаже траен ефект върху индустрията”, коментира Калин Радев, главен изпълнителен директор на Софтуер Груп.

Потребителите на портала могат да осъществяват онлайн плащания, които следват стандарти за сигурност на Visa и Mastercard. Предвижда се в следващите фази на проекта да бъдат имплементирани функционалности, които позволяват закупуване на полици през онлайн портала и чрез мобилно приложение, плащане чрез ePay, както и възможност клиентите да завеждат щети и да проследяват статуса им.

Коментар