Смарт решение измерва качеството на въздуха в Севлиево

Общината и гражданите в Севлиево ще бъдат информирани регулярно за качеството на въздуха
(снимка: Виваком)

Иновативна система за измерване на качеството на атмосферния въздух заработи в Община Севлиево. Решението е внедрено от Виваком в партньорство с Develiot, съобщиха от телекомуникационната компания.

Смарт системата измерва основните замърсители, сред които ниво фини прахови частици до 10 микрона, фини прахови частици до 2,5 микрона, температура, влажност и атмосферно налягане. Измерванията се предават към централизирана платформа за визуализация, съхранение и анализ на данните.

Системата за мониторинг е базирана в облачна платформа и се управлява чрез интуитивен интерфейс и устройство с достъп до интернет. Настройва се според нуждите на потребителя и показва  разпространението на замърсяването и данните за качеството на въздуха, включително по часове.

За по-голямо удобство е предвидена възможност за анализ на данните в реално време, което е предпоставка за своевременно откриване на нерегламентирано замърсяване, извършване на проверка и предприемане на бързи мерки.

Освен общината, гражданите също ще се информират за качеството на въздуха. Публично достъпната част на платформата визуализира средночасовите стойности от измерванията, разполага с индекс на качеството на атмосферния въздух и с архив на средночасовите измервания.

Коментар