Бизнесът ще се осланя все повече на анализ на данните

Към края на десетилетието повечето компании ще започнат да прилагат анализ на данни, за да разберат по-добре бизнеса и да го изградят в съответствие с изискванията, сочи доклад на Forrester, изготвен по поръчка на европейския ИТ гигант Atos.

В следващите три години 90% от компаниите ще се осланят на анализ на данни в разбирането на бизнеса, показва проучването сред 580 бизнес- и ИТ шефове от 11 сектора на икономиката по целия свят.

40% от компаниите вече използват анализ на данни в своите ключови бизнес функции, като през следващата година броят им ще се увеличи до 70%. Все още обаче има препятствия, които пречат на някои компании да използват анализа на данни за по-добро разбиране на бизнеса.

Четири от десет мениджъри очакват, че техните данни в бъдеще ще станат по-малко структурирани, поради което те не са уверени в предимствата си, докато 35% са обезпокоени от традиционната несъгласуваност при обръщането към данните.

Приоритет за следващата година е установяването на връзка на ИТ с цялата организация и преустройство на ИТ отделите по такъв начин, че те да съответстват по-добре на общите цели на бизнеса.

Една четвърт от мениджърите споделят, че по-ефективното използване на големи обеми данни и анализ при взимане на делови решения е един от бизнес приоритетите им, а 41% го определят като важен приоритет. Главен приоритет обаче остава повишаването на способността на бизнеса за обновяване и увеличаване на доходите.

Коментар