Органичната електроника е на прага на гигахерцовата ера

Физици демонстрираха за първи път осцилатор с вертикални органични транзистори
(снимка: Erjuan Guo)

Физици от Техническия университет в Дрезден извършиха първото внедряване на технология за допълнителни вертикални органични транзистори, която е в състояние да работи при ниско напрежение, с регулируеми свойства на инвертора и с време за спад и пик под 10 наносекунди. С тази нова технология органичната електроника е само на един хвърлей разстояние от комерсиализацията на ефективна, гъвкава и печатна електроника на бъдещето.

Слабата производителност е основният проблем пред комерсиализацията на гъвкавата печатна електроника. Развитието на нисковолтови, високопроизводителни и високочестотни допълнителни вериги се разглежда като една от най-важните цели на изследванията в областта.

Високочестотните логически схеми, като инверторни схеми и осцилатори с ниска консумация на енергия и бързо време за реакция, са съществени градивни елементи за широкомащабни, енергийно-ефективни, гъвкави печатни модели електроника.

Изследователската група „Органични устройства и системи” (ODS) към Института по приложна физика (IAP) към ТУ-Дрезден, ръководена от д-р Ханс Клеман, е разработила нови органични материали и устройства за високоефективна, гъвкава и вероятно дори биосъвместима електроника и оптоелектроника, съобщи TechXplore.

Повишаването на ефективността на органичните вериги е едно от ключовите предизвикателства в техните изследвания. Едва преди месец докторантът Ерджуан Го обяви постигането на важен пробив в развитието на технологията.

Сега, основавайки се на предишните си открития, физиците демонстрират за първи път вертикални органични транзистори (OPBT), интегрирани във функционални схеми. Д-р Ханс Клеман и неговият екип са успели да докажат, че подобни устройства са способни да работят надеждно, имат дългосрочна стабилност и и безпрецедентни показатели на производителност.

„Използвайки допълнителни вериги, енергийната ефективност и скоростта на работа могат да бъдат подобрени с порядъци и това ще позволи на органичната електроника да влезе в гигахерцовата ера”, обяснява Ержуан Гоо, който междувременно получи докторска степен с отличие в Технологичния университет в Дрезден.

Допълнителните инвертори и пръстенови осцилатори, разработени от групата, представляват крайъгълен камък към гъвкавата електроника с гигахерцов капацитет и ниска енергийна консумация. Това би било много ценно, например, за безжичните комуникационни приложения.

„Освен това нашите констатации могат да вдъхновят цялата изследователска общност да предвиди алтернативни конструкции на вертикални органични транзистори, тъй като те позволяват едновременно високочестотна работа и ниска цена”, казва Ержуан Го.

Коментари по темата: „Органичната електроника е на прага на гигахерцовата ера”

добавете коментар...

  1. Кет

    Добър превод на термините, благодаря

  2. flashko

    10 наносекунди отговаря на 100MHz. Далечко сте от гигахерците.

Коментар