Над 261 000 електронни дела регистрирани за една година

Електронната система на съдилищата позволява делата да се проследяват в реално време
(снимка: CC0 Public Domain)

Общият брой на регистрираните електронни дела в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) достигна 261 514, стана ясно по време на представяне на проекта във Висшия съдебен съвет.

Системата беше пусната в експлоатация на 25 юни 2020 г. и обхваща всичките 153 съдилища в България (районни съдилища, окръжни съдилища, апелативни съдилища, Специализиран наказателен съд, Апелативен специализиран наказателен съд, военни съдилища, Апелативен военен съд и Върховен касационен съд).

69% от регистрираните дела са граждански, 28% са наказателни, а останалите търговски и фирмени. Системата работи с пълната си функционалност във всички съдилища.

Според заложените в проекта по Оперативна програма „Добро управление” цели до 2023 г. в ЕИСС трябва да се образуват 250 000 дела, а броят им беше достигнат още на първата година от работата на системата.

До този момент в ЕИСС са регистрирани 9928 потребители, сред които 1947 съдии, 4352 съдебни служители, 3046 съдебни заседатели и 583 съдебни призовкари.

Системата позволява делата да се проследяват в реално време, още преди реално хартиените дела да са получени в съответния съд, поясни Снежанка Смилкова, ръководител „Информационни и комуникационни технологии” в „Информационно обслужване” АД.

ЕИСС обединява цялостния процес по управление на делата. Това включва регистриране на иницииращите документи, образуване на делото, случайно разпределение на съдия-докладчик, управление на заседанията, постановяване и обезличаване на актовете, съдебна статистика, натовареност на съдиите, финансово управление на делата, управление на дейността по призоваване и т.н.

Системата позволява централизирано съхранение на дела в електронен формат, с което се съкращава значително времето за създаване и управление на електронна папка на дело. При движение на делото между инстанциите създадените електронни папки на делата само се „прехвърлят” към следваща инстанция, което спестява значително работа във всеки следващ съд, в който постъпва делото.

ЕИСС предоставя също възможност за отдалечена работа от всяка точка на света през защитен канал с високо ниво на сигурност. Достъпът до системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). Улеснен е и достъпът на страните до съдебните дела през Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).

Коментари по темата: „Над 261 000 електронни дела регистрирани за една година”

добавете коментар...

  1. ЕИСС

    Глупости на търкалета!

Коментар