Свързват съдилищата в облака на администрацията

Административните съдилища в областните градове на страната ще бъдат свързани в облак чрез мрежата на държавната администрация, управлявана и поддържана от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

По този начин съдилищата ще могат да използват необходимите комуникационни и информационни ресурси според нуждите си, а при отпадане на необходимостта ще се освобождават от излишния капацитет.

На свое заседание, Министерски съвет одобри 325 650 лв. за ускорено въвеждане на облачните технологии за нуждите на съдилищата. Системата ще гарантира устойчива комуникационна свързаност между Върховния административен съд и съдилищата в областните градове, единна свързаност на всеки съд към изграждащия се облак на електронното управление, както и ще създаде сигурна среда за обмен на данни и комуникация.

Прилагането на облачните технологии в управлението ще даде възможност ангажираните в държавното управление структури да работят в единна виртуална съвместна информационна среда и ще има катализиращ ефект за създаване на цифрова администрация, вкл. в структурите с по-ограничени финансови ресурси и кадрови потенциал.

Разходът е еднократен и свързването на административните съдилища към мрежата на държавната администрация на практика ще доведе до значителни икономии на бюджетни средства в бъдеще, съобщиха от ИА ЕСМИС.

Коментари по темата: „Свързват съдилищата в облака на администрацията”

добавете коментар...

  1. blagoi

    Тези от така наречената Изпълнителна Агенция са на 90% , че и повече пенсионери от МО и МВР завършил военни училища.,, Та в главте им има само облаци. Само ще се усвояват едни парички от едни правилни фирми.
    Може би е дошло време да помислим какви вреди нанесохме с това , че навремето признахме граждански спецялности с равни академични права на завършилите военни те ,,ВУЗОВЕ,, . Единственното спасение сега е така наречениите пенсионери да не работя на държавно ами като са такива голем специалист да ходяът в часния сектор.

Коментар