Кадровата „зима“ в ИТ бранша насочи вниманието към преквалификациите

На фона на мащабните съкращения в ИТ сектора много служители са натоварени с допълнителни отговорности, нямат време за самообучение (снимка: CC0 Public Domain)

Наемането на нови кадри е замразено в много от ИТ фирмите по света, а някои от най-големите технологични компании съкращават хиляди служители. Близо половината от работещите в ИТ сферата днес казват, че осезаемо усещат въздействието на кадровата „зима“, съкращенията и увеличаването на работното натоварване, според анализ на Pluralsight относно тенденциите в повишаването на квалификацията.

Като част от опитите за справяне с проблема все повече компании търсят вътрешни пътища за разширяване на уменията на хората си, казва Pluralsight. Това е средство за запълване на нарастващите липси сред екипите и постигане на стратегическите бизнес-цели с по-малко кадри. Данните се базират на сляпо проучване сред 1216 ИТ служители, технически лидери и директори по човешки ресурси и обучение от 4 страни – САЩ, Обединеното кралство, Индия и Австралия.

По-малко хора, повече отговорности

Според Pluralsight, 47% от технологичните служители е трябвало да поемат нови отговорности в последно време, излизайки извън пределите на обичайните си роли, в резултат на намаляването на броя на служителите в съответните организации.

От технологичните лидери се изисква да правят повече с по-малко ресурси. 65% от анкетираните ИТ мениджъри съобщават, че са били помолени да идентифицират ефективността на разходите, което поставя допълнителна тежест върху техните екипи.

Повече от две трети (67%) от технологичните лидери, анкетирани от Pluralsight, потвърждават, че замразяването на новите назначения и съкращенията в екипите за ИТ, софтуер и данни са довели до натоварването на екипите им с повече отговорности. Въпреки това 85% от респондентите в проучването на Pluralsight смятат, че тяхната организация е активно ангажирана в – или планираща проект за –дигитална трансформация през 2023 г.

ROI от повишаване на уменията срещу наемане

Наемането на всеки нов служител коства значителна сума на съответната организация, посочва Обществото за управление на човешките ресурси. Истинската цена на всеки нов кадър е „по-близо до три или четири пъти заплатата за съответната позиция“, след като в уравнението се включат всички допълнителни разходи около наемането.

Сходна по обем е сумата за обучения и преквалификация на съществуващите кадри. Това означава, че повишаването на квалификацията и преквалификацията са „потенциално рентабилна алтернатива на наемането на нови таланти“.

Изглежда това се осъзнава добре от ИТ мениджърите. 97% от директорите по човешки ресурси, анкетирани от Pluralsight, казват, че дават приоритет на повишаването на квалификацията на съществуващия персонал пред наемането на хора през 2023 г. По същия начин 72% от технологичните лидери сочат, че планират да увеличат инвестициите си в развитието на технически умения на хората си през 2023 г., за да „оборудват служителите си, които са претрупани с работа, с необходимите умения, за да се справят с новите отговорности“.

Бизнесите все повече признават необходимостта от балансиране на инвестициите в умения с области от бизнеса, които дават по-бърза възвръщаемост на вложенията, казва Гари Аймерман, главен продуктов директор в Pluralsight. Пример за такава област са продажбите.

„Поддържането на уменията на служителите в областта на най-новите технологии им позволява да бъдат иновативни и изостря конкурентното предимство на организациите“, казва Аймерман. „Това бързо ще осигури стойност по отношение на възвръщаемостта на инвестициите и ще покаже защо дадена фирма не трябва да пести финансиране за обучение на служителите“.

Пропуски в уменията в три ключови области

Макар да изглежда, че компаниите инвестират в повишаване на квалификацията на служителите си, проучването на Pluralsight поставя под съмнение въпроса дали организациите планират тези инициативи адекватно съобразно бизнес-целите.

Киберсигурността, облакът и науката за данните – тези три области бяха определени като най-важните дисциплини, когато става дума за повишаване на уменията през 2023 г., установи проучването. Техническите мениджъри отчитат най-високи проценти на изчерпване на уменията сред ролите на ИТ мениджъра, инженера по сигурността и софтуерния разработчик.

Въпреки това само 17% от технологичните служители съобщават, че са „напълно уверени“ в своите умения в сферата на киберсигурността. 21% казват, че „изобщо не са уверени“. По подобен начин 21% от служителите съобщават, че са напълно уверени в своите „облачни умения“, в сравнение със 17%, които нямат подобна самоувереност. Що се касае до боравенето с данни, само четвърт (25%) от техническия персонал се чувства „ в свои води“ по тази тема.

Бариери

Съществуват редица организационни пречки, които възпрепятстват обучението, повишаването на квалификацията и развитието на служителите, установи Pluralsight.

Сред директорите по човешки ресурси най-голям проблем са бюджетните ограничения. Разходите се сочат като най-големите пречки за повишаване на квалификацията на кадрите (30%). Това важи и за технологичните лидери: 15% от тях обвиняват финансовите ограничения за невъзможността за повишаване на уменията на служителите.

За самите технологични работници проблем е намирането на време за собственото им обучение. 42% от служителите казват, че са твърде заети, за да имат време да се занимават с курсове и обучения. 18% споделят, че мениджърът им не им отпуска време през седмицата за учене на нови неща и придобиване на нови умения. В резултат на това 21% от технологичните работници се чувстват принудени да учат извън работното време.

Краткосрочен удар по производителността?

Лидерите на техническите отдели се притесняват, че ако отделят време екипите им да се занимават с дейности по повишаване на уменията, това може да има „отрицателно въздействие върху скоростта или производителността на екипа“, според проучването. В резултат на подобни опасния мениджърите не насърчават активно екипите си да използват част от работното време, за да се учат.

Докладът обаче добавя, че предоставянето на време за самоподготовка и учение отключва ценни възможности за растеж. А това е ключов фактор за задържане на стойностните хора. „Обучението в рамките на работното време ще попречи на краткосрочната производителност – и мениджърите често поемат тежестта на този стрес. Но не съпоставяйте краткосрочната продуктивност с дългосрочен успех“, се казва в доклада.

Коментари по темата: „Кадровата „зима“ в ИТ бранша насочи вниманието към преквалификациите”

добавете коментар...

 1. Мирака

  Май не схвана аналогията, която дефал е направил, а приемаш думите му дословно.

 2. Чукча

  Самият факт че говорим за програмист и език (не компютърен) в едно изречение говори за нивото на фирмата в която си кандидатствал и може би за уменията които си показал. На останалите програмисти им наемат преводачи за спецификациите, които не са на английски…

 3. dedal

  Проблема е в компаниите.
  Аз като активно работещ като програмист само веднъж съм ходил на интервю за работа и няма да се повтори.
  Бачкам само за себе си, а компаниите са свободни да си намерят балъци.

  Самата мисъл да научиш 16 езика като (Френски, Немски, Китайски, Испански и др.) за да сметнеш 2+2 е абсурдна.

  Та компаниите са свободни да си наемат балъци, сериозните си знаят един език и никога няма да стъпят във фирма.

Коментар