Избраха европейски суперкомпютър за най-зелен

Суперкомпютърът LUMI осигурява 20% от годишните нужди от централно отопление на град Каяани, Финландия (снимка: LUMI Supercomputer)

Суперкомпютърът LUMI, най-бързият в Европа, беше отличен като „Зелен център за данни на годината” в „Световните награди за центрове за данни 2023” (2023 Data Centre World Awards).

Наградата идва след признаването на базирания изцяло на AMD технологии суперкомпютър за един от най-екологично ефективните в света, за който устойчивостта е водещ принцип на неговото проектиране.

Системата HPE Cray EX поддържа изчислителна мощност от 375 петафлопа (HPL, High-Performance Linpack) в окончателната си конфигурация и е една от водещите световни платформи за изкуствен интелект.

Суперкомпютърът използва 100% водноелектрическа енергия и неговата отпадъчна топлина съставлява до 20% от годишните нужди от централно отопление на град Каяани, Финландия, в който е базиран, като има потенциал да намали 12 400 тона CO2 годишно.

Световните награди за центрове за данни отбелязват изключителното съвършенство на човешкия труд, иновациите и операциите в индустрията на центровете за данни, като признанието на LUMI изтъква системата като пионер в устойчивите HPC операции в глобален мащаб.

Процесорите AMD EPYC и ускорителите AMD Instinct захранват някои от най-енергийно ефективните x86 сървъри в индустрията, осигурявайки висока производителност, като същевременно спомагат за по-ниска консумация на енергия.

Целта на AMD е да осигури 30-кратно увеличение на енергийната ефективност на процесори и ускорители, влизащи в сървъри за HPC и AI-обучение, до 2025 г., като компанията вече е постигнала 6,79-кратно подобрение на енергийната ефективност от началото на отчитането през 2020 г.

Освен това, след пускането на пазара на новите процесори EPYC 4-то поколение, клиентите могат да разположат по-малко на брой и по-мощни сървъри, за да продължат да покриват своите изчислителни нужди.

Тези високоефективни процесори за центрове за данни могат да предложат до 2,8 пъти повече производителност от конкуренцията, като същевременно консумират 54% по-малко енергия, подчертават от AMD.

Коментар