ИТ бизнесът подкрепя аутсорсинг програма в СУ

Студенти от СУ ще получат стипендии за обучение в магистърска програма по аутсорсинг
(снимка: CC0 Public Domain)

Съвместна магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании” ще реализират за трета поредна година Българската асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и СУ „Св. Кл. Охридски”.

Програмата ще е двусеместриална, като формата на обучение е редовна, а занятията ще се провеждат между 18:00 и 21:00 и през уикенда, което я прави удобна за работещи хора, съобщиха от AIBEST. Магистратурата е към Стопанския факултет на СУ и няма изискване кандидатстващите в нея да са завършили икономическа специалност.

Студентите могат да получат финансова подкрепа за обучението си като кандидатстват за общо 9 стипендии, покриващи разходите им, свързани със семестриални такси. Стипендиите са осигурени от компании, членове в AIBEST.

Срокът за кандидатстване за финансова подкрепа по магистърската програма е до 24 септември, като подробности за учебния план са публикувани на уебсайта на СУ.

„Индустрията на изнесените услуги формира 3,5% от пазара на труда в България, като дори  в предизвикателната 2020 година продължихме да наемаме хора. В сектора са ангажирани над 81 000 души”, коментира Илия Кръстев, председател на Управителния съвет на AIBEST.

По неговите думи, Софийският университет е „естествен партньор в подготвянето на кадри за нашата индустрия”. Сътрудничеството на бизнеса и академичната общност е правилната стъпка към задържането на младите хора и развитието им в България, допълни Кръстев.

Учебната програма на магистратурата е със силна практическа насоченост и има за цел изграждането на умения и компетентности за решаване на реални бизнес задачи в различни области на аутсорсинга и офшоринга. Курсовете се водят от специалисти с опит в академичната сфера, както и представители на компаниите от AIBEST.

Коментар