Бумът на е-атаките покрай Covid повишил уменията в ИТ сигурността

ИТ специалистите имаха ключова роля в подпомагане на организациите в условията на Covid-19
(снимка: CC0 Public Domain)

Новата генерация предизвикателства пред ИТ сигурността по време на пандемията предложиха на ИТ екипите уникална възможност да развият своите умения в областта на киберсигурността, сочи нов доклад. Освен до подобряване на квалификацията, това е довело и до нарастване на мотивацията и амбициозността на ИТ екипите.

По-голямата част от ИТ екипите по света се се сблъскали с рязко увеличаване на кибератаките (85%) и по-голямо натоварване в областта на сигурността (87%) през 2020 г. Това е резултат от бума на пандемията и стремежа на кибернападателите да използват актуалната тема. Това обаче е довело и до подобряване на знанията и уменията на ИТ специалистите. Въпреки трудностите и предизвикателствата, породени от пандемията, над половината от тях са категорични, че моралът им се е повишил през 2020 г.

Увеличаването на кибератаките по време на пандемията е повлияло на уменията в сферата на ИТ сигурността във всички индустриални сектори, обхванати от проучването на Sophos, данни от което публикува SecurityBrief. Положителната тенденция обхваща образованието (83%), търговията на дребно (85%) и здравеопазването (80%). В проучването са анкетирани 5400 лица, вземащи решения в областта на ИТ в средноголеми организации в 30 страни от Европа, Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и Централна Азия, Близкия Изток и Африка.

„ИТ специалистите изиграха жизненоважна роля в подпомагането на организациите да продължат напред въпреки ограниченията, наложени заради Covid-19. Освен всичко друго, това е позволило на образователните институции да мигрират обучението онлайн, на търговците на дребно – да преминат към онлайн бизнес, на здравните организации – да предоставят цифрови услуги и грижи при изключително трудни обстоятелства,“ коментира Честър Вишневски, главен изследовател от Sophos.

В крайна сметка ИТ екипите в тези сектори са успели да гарантират, че публичните субекти могат да продължат да предоставят базовите услуги, които се очакват от тях.

Факт е, че промените се случиха с голяма скорост, при ограничени оборудване и налични ресурси и въпреки надигащата се вълна от кибератаки. „Да се каже, че нещата вероятно бяха доста стресиращи за повечето IT екипи, би било подценяване,“ добави Вишневски.

В крайна сметка проучването показва, че в много случаи нововъзникналите предизвикателства са създали не само по-висококвалифицирани, но и по-мотивирани и амбициозни ИТ екипи.

Основните констатации от проучването сред екипите за ИТ сигурност сочат, че:

Изискванията към ИТ екипите са се увеличили, тъй като технологиите се превърнаха в ключов фактор за дистанционна работа и „хибридна“ организация. Общото натоварване на при ИТ се е увеличило с 62% при ИТ екипите, но с 66% в сферата на киберсигурността;

Злонамерените играчи бързо са се възползвали от възможностите, предоставени от пандемията: 60% от ИТ екипите съобщават за увеличаване на броя на кибератаките, насочени към техните организации, а 65% споделят, че атаките са твърде усъвършенствани, за да могат собствените ИТ екипи да се справят самостоятелно;

Повишеното натоварване в областта на сигурността и увеличаването на броя на кибератаките са позволили на ИТ екипите да развият своите умения и знания в сферата на виртуалната защита. 72% от ИТ екипите са разгърнали способността си да надграждат своите умения и знания за киберсигурността. По всяка вероятност голяма част от това професионално развитие е свързано с неформалното обучение на работното място – ново знание, придобито, когато екипите се справят с усъвършенствани заплахи и атаки, както и с нови технологии и изисквания за сигурност, често под силен натиск и бидейки отдалечени от обичайното си място на работа. В световен мащаб търговията на дребно е секторът, който е показал най-голяма способност да повиши уменията и знанията за киберсигурност (77%), следван от образованието (75%);

Съвместното срещане и справяне с предизвикателствата повишава морала на екипа. Повече от половината (59%) от анкетираните ИТ екипи в проучването са заявили, че „моралът на екипа се е увеличил през 2020 г“. В много случаи мотивацията изглежда се съобразно по-голямото натоварване и по-интензивните атаки. В глобален мащаб има тенденция жертвите на рансъмуер да са значително по-склонни да преживеят повишаване на морала на екипа. Констатациите показват, че споделената цел, чувството за ценност и съвместното преодоляване на трудности спомагат за засилването на чувството за взаимност и повдигането на духа на ИТ екипите;

Преживяното през 2020 г. подхранва амбициите за формирането на по-големи ИТ екипи и използването на усъвършенствани инструменти като изкуствен интелект в бъдещите технологични стратегии. Цели 86% очакват AI да им помогне за справянето с нарастващия брой и увеличаващата се сложност на киберзаплахите. Това може да се дължи отчасти на факта, че 65% от ИТ екипите смятат, че кибератаките вече са твърде усъвършенствани, за да може вътрешният екип да се справи самостоятелно.

Коментари по темата: „Бумът на е-атаките покрай Covid повишил уменията в ИТ сигурността”

добавете коментар...

  1. Master

    Видяхме какво стана с Преброяване 2021

Коментар