Мобилни роботи превземат складовете

Внедряването на мобилни роботи в склада повишава производителността
(снимка: CC0 Public Domain)

Индустрията на веригите за доставки ускорява автоматизацията на складовете, предвид бума на електронната търговия и недостига на работна ръка. В допълнение към решения като гласово избиране на стоки и екзоскелети, които отнемат част от натоварването на хората, мобилните роботи се оказаха най-често срещаното решение за повишаване на производителността в склада.

Според консултантската фирма ABI Research, комбинираният годишен темп на растеж (CAGR) на глобалните доставки на мобилни роботи за складове ще възлезе на 40% в периода от 2021 до 2030 г. Това означава, че в края на десетилетието повече от половин милион мобилни роботи ще влязат в складовете по целия свят.

В допълнение към мобилната роботика, процъфтяват и продажбите на решения като автоматизирани системи за съхранение и извличане (AS/RS). Анализаторите очакват пазарът, воден  от компании като Swisslog, Bastian Solutions и Körber, да надмине 18 млрд. долара до 2030 г. – това съответства на увеличение с 9% CAGR за разглеждания период.

RS сегментът се състои от разнообразни компютърно-контролирани системи за автоматично поставяне и извличане на товари от конкретни места за съхранение, идеални за големи обеми товари, които се придвижват в и извън склада.

Статистиката сочи, че през миналата година са доставени 95 милиарда пратки по целия свят. Очаква се този обем да се удвои до 2026 г., със средногодишен темп на растеж от 14% за разглеждания период.

Коментар