А1 на печалба от близо 60 млн. евро за тримесечието

А1 България отчете ръст на всички основни показатели през третата четвърт на годината
(снимка: А1 България)

Телеком операторът А1 България отчете общи приходи в размер на 144,9 млн. евро за третото тримесечие на година, постигайки ръст от 13,3% спрямо същия период на предходната година.

Приходите от мобилни и фиксирани услуги се увеличават с 11,9% до 113,9 млн. евро на годишна база, сочи финансовият отчет, публикуван днес. Печалбата на A1 преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 56,9 млн. евро за периода юли-септември, бележейки ръст от 9,1%.

Повишението на приходите от услуги се дължи на ръст на фиксирания и мобилния сегмент, както и на увеличение на приходите от продажба на устройства. Нарастват и приходите от ИКТ бизнес услуги, благодарение на решенията и услугите за киберсигурност.

Фиксираните услуги продължават да растат и през това тримесечие, като регистрират увеличение от 15,5% до 37,9 млн. евро. Приходите от мобилни услуги нарастват с 10,2% до 76,0 млн. евро.

А1 България отчита и по-високи приходи от продажбата на устройства. През третата четвърт на 2021 г. компанията регистрира 18,3% ръст на постъпленията от търговия с устройства, които достигат 29,6 млн. евро.

Коментари по темата: „А1 на печалба от близо 60 млн. евро за тримесечието”

добавете коментар...

  1. :o)

    Фиктивни приходи, печалби, измислици 🙂

Коментар