Accenture придоби специалист в технологиите за доставки

Сделка на Accenture разширява възможностите ѝ в сферата на доставките и дигиталната трансформация
(снимка: CC0 Public Domain)

Глобалната компания за професионални услуги Accenture, която оперира и у нас, разширява своите възможности в областта на доставките и дигиталната трансформация в Европа чрез придобиване на Xoomworks Group, базирана в Лондон.

Над 250 професионалисти от Обединеното кралство, Франция, Германия, Румъния, България, Дания и Швеция се присъединяват към екипа на Accenture в резултат на поглъщането. Xoomworks Group е консултантска и технологична компания, която специализира в технология за доставки, дигитални иновации и разработка на софтуерни решения.

Чрез сделката Accenture разширява своите възможности за оказване на съдействие на клиентите за ускоряване на процесите по управление на бизнес, ръководен от технологиите, и осъществяване на цялостна трансформация в областта на доставките.

Xoomworks развива две самостоятелни бизнес направления – Xoomworks Procurement, специализирано върху консултациите в сферата на снабдяване и трансформация на доставки, и Xoomworks Technology, звено, фокусирано върху бизнес за разработка на софтуер.

Присъединяването на Xoomworks Procurement към Accenture увеличава възможностите на компанията за управление на разходи със затворен цикъл. Тя помага на клиенти, които осъществяват цялостна бизнес трансформация, да осигурят пълна видимост на преките и непреките категории разходи.

Xoomworks Technology има задълбочен опит в разработването на софтуер по поръчка, UX и мобилни устройства, инженеринг на данни, продуктови иновации и облачни интеграции. Това звено на компанията използва внимателно разработен подход за доставка, създаден с цел добавяне на стойност, насърчаване на иновациите и постигане на бизнес резултати.

Коментар