Карантирани ще подават е-заявление за гласуване

Електронна услуга улеснява гласуването на карантирани с подвижна избирателна кутия  
(снимка: CC0 Public Domain)

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и народни представители на 14 ноември 2021 г., като подадат е-заявление чрез Портала за достъп до електронни услуги на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ).

Е-заявлението може да се подава до изборния ден, включително. Услугата се предоставя от общински администрации и е публикувана на Портала в раздел „Граждански права и правен ред”, секция „Избори 2021”. Заявлението трябва да е саморъчно подписано, като се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес и адресът на карантиниране.

За да подаде електронно заявлението, избирателят трябва да притежава Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в системата „Електронно връчване”. Заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

На територията на всяка община/район се назначава най-малко една подвижна Секционна избирателна комисия, при наличие на не по-малко от 7 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Тези избиратели гласуват на мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция, уточниха от ДАЕУ.

Коментар