Пускат три електронни услуги за местните избори

Електронни услуги ще подпомогнат местните избори в края на октомври (снимка: CCO Public Domain)

Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) обяви възможност за заявяване на три електронни административни услуги, свързани с предстоящите местни избори на 27 октомври 2019 г.

Услугите ще се доставят през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ . Това са „Вписване в избирателния списък по настоящ адрес”, „Гласуване с подвижна избирателна кутия” и „Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК”.

Заявленията за трите електронни услуги се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – до 12 октомври 2019 г., пред съответните органи. Услугите са свързани единствено с подготовката на предстоящите местни избори и имат кратковременен характер, поради което не са регистрирани в Административния регистър и имат служебни номера на ДАЕУ.

За да заявите по електронен път услугата, трябва да имате инсталирано на компютъра си Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП), профил в системата „Електронно връчване” и  инсталиран на компютъра Adobe Reader. За услугите не се дължи такса.

Попълнената и подписана електронна форма на заявлението се изпраща чрез Системата за сигурно електронно връчване към избраната общинска администрация. Предоставянето на тези услуги може да се извършва от всички общински администрации, които са присъединени към посочената система, без да има други изисквания към тях.

След получаване на заявлението, съответната администрация следва да извърши необходимите действия по изпълнение на процедурата за избраната услуга, съгласно изискванията на Изборния кодекс, уточниха от ДАЕУ.

Коментар