„Очите на Земята” – светът отблизо чрез 3D визуализация

Система на НАСА следи ключовите показатели за “здравето” на нашата  планета
(снимка: Eyes on the Earth)

„Очите на Земята” – инструментът на НАСА за 3D визуализация в реално време – позволява на потребителите да проследяват сателитите на космическата агенция, както и да разглеждат жизненоважните данни от изследванията, които предоставят. Наскоро той бе модернизиран, така че сега предлага още повече увлекателни и интерактивни данни за планетата, която обитаваме.

С помощта на инструмента всеки може да проследява жизнените показатели на планетата – всичко от въглероден диоксид и до морското равнище и нивата на влажност на почвата – както и да следи флота от земни спътници, предоставящи наличните измервания. Данните могат да се представят и чрез анимирани графики, например по времеви диапазони.

Най-новата версия на „Очите на Земята” (Eyes on the Earth) предлага и моментни снимки от значими събития в естествения свят. Например, могат да се видят подробности за максималните скорости на вятъра на тропическа буря, въздействието на пожар в Северна Калифорния, мащабите на цъфтежа на фитопланктона в Нова Зеландия – и защо всяко от тези неща има значение.

„С най-новите постижения в технологиите, ние сме в състояние да използваме тези иновации, за да комбинираме по-големи количества данни и изображения за потребителите, за да добият визуална представа как нашата планета непрекъснато се променя“, каза Джон Нелсън, ръководител на групата за приложения и развитие на визуализациите в НАСА.

Приложението може да бъде ценен спътник на любознателните ученици и студенти, защото позволява задълбочаване и щателно изследване на дадени теми и проблеми, базирайки се на реални научни данни.

Коментар