3 начина за постигане на баланс между работа и личен живот

Невъзможността ни да балансираме между работи и личен живот може да се крие в историческите обстоятелства, в които се е формирала нашата личност, смята Ани Владимирова
(снимка: личен архив)

Постигането на баланс между работата и личния живот е проблем, с който всеки рано или късно се сблъсква по пътя към кариерната си реализация. Без значение дали започваме първа работа, или поемаме в нова професионална насока – често амбицията от новото начинание взема превес над времето ни за почивка. След равносметка разбираме, че е налице е дисбаланс, който пречи и на професионалния, и на личния ни живот. Това неминуемо води до чувство на неудовлетвореност и загуба на посоката.

За да открием формулата на хармоничния баланс, е необходимо да идентифицираме причината на своето неудовлетворение. Според Ани Владимирова, психолог и лектор в предстоящото събитие Career Show BALANCE, невъзможността ни да балансираме може да се крие в историческите обстоятелства, в които се е формирала нашата личност.

Тя разглежда две поколения личности и проблемите, с които те се сблъскват при търсенето баланса: Поколението на хората между 30-45 години, които израстват в социален и образователен вакуум. Баланс при тях се постига най-трудно, тъй като очакванията са успехът вече да е постигнат, а в същото време пазарът изисква от адаптация. И поколението Z, или хората между 20-30 години, които макар с изключително информационно развитие, са в постоянно търсене на себе си.

Ани Владимирова препоръчва следната рецепта за справяне с дисбаланса и чувството на неудовлетвореност:

1. Определете водещите цели в работата и водещите ценности в личния живот

Важно е ясно да дефинираме основните си професионални цели и тяхното отношение към личните ни ценности. Компромисите с нашите убеждения и морални двигатели в името на задоволяването на професионалната амбиция могат сериозно да разстроят вътрешния ни баланс. Имайте ясна представа какво искате да постигнете и се уверете, че по пътя няма да пожертвате важни аспекти от личния си живот.

2. Определете ресурсите и хората, на които можете да се опрете във всяка от двете сфери

Дисбаланс се появява, когато нямаме достатъчно ресурс да се справим с определен проблем. Дали в работен, или личен план, понякога просто имаме нужда от помощ. Не се страхувайте да поискате такава. В повечето случаи ще я получите.

3. Фиксирайте почивки в работния ден и делегирайте отговорности в работата по време на почивка

Различни проучвания сочат, че за 8-часов работен ден служителите са реално продуктивни за период от 3 до 4 часа. Почивката е важна за възстановяване на работната ефективност. Фиксирайте почивки по време на работния ден и ги спазвайте. Дайте си време за рестарт на продуктивността и креативността.

Коментар