Майките повишават продуктивността на фирмите

Връщането на работа на жените след отпуск по майчинство помага за повишаване на продуктивността в компаниите, сочи проучване на Регус. Анкетирани са повече от 26 000 служители от над 90 страни.

Назначаването на завръщащи се на работа майки помага за повишаване на продуктивността най-вече чрез намаляване на разходите за обучение и наемане на нови служители. Гъвкавите условия на работа са от изключителна важност за майките, е ключов извод от проучването.

Резултатите потвърждава предишно проучване на Регус, което установи, че 56% от фирмите в света ценят завръщащите се на непълен работен ден майки, защото те предлагат умения и опит, които трудно се намират на текущия пазар. 72% считат, че фирмите, които не наемат майките на непълен работен ден,  пропускат да се възползват от значителна и важна част от работната сила.

Анкетираните в България са на мнение, че за да се насърчи завръщането на работа на жените след в отпуск по майчинство, трябва да се създадат по-гъвкави условия за работа, ясли и детски градини в близост до работното място, технологии за видеоконференции и повече споделяне на работата.

Всеобщото мнение е, че трябва спешно да се предприемат мерки за спиране на вълната от работещи жени, за които връщането на работа след отпуск по майчинство е възпрепятствано от тежестите, свързани с грижата за децата.

63% от анкетираните смятат, че повече дни отпуск е решението за насърчаване на майки да се върнат на работа. И все пак, 51% смятат, че назначаването на майки, които се завръщат на работа, може да подобри продуктивността.

“Има сериозен аргумент за назначаване на завръщащи се на работа майки: увеличаване на БВП,  устойчив растеж, борба с бедността са само част от предимствата. Дори на ниво бизнес предимствата от реинтеграцията на жените след отпуск по майчинство са много: наличие на квалифицирани и обучени служители, по-малко текучество на персонала и дори повишена продуктивност. Въпреки това работната сила продължава да губи способни и обучени служители с ключови умения и квалификации, тъй като за жените е сложно да съчетават грижите по отглеждането на техните деца с професионалния живот“, коментира Катерина Ману, генерален мениджър на Регус за Балканите.

Българските служители посочват, че мерките от най-голяма важност за насърчаване на връщането на работа на жените след отпуск по майчинство, са:

  • Гъвкаво работно време (93%)
  • Ясли или детски градини в близост до работното място (89%)
  • Възможност за работа по-близо до дома (87%)
  • Възможност за избор на видеоконференции вместо пътуване поне за част от работното време (73%)
  • Съвместно заемане на работни места (72%)

Коментар