Япония засекретява важните за сигурността патенти

Японските власти предприемат строги мерки за защита на технологиите си от Китай
(снимка: CC0 Public Domain)

Не само САЩ се опитват да изолират Китай от технологичните си иновации, но и техните най-близки съюзници в азиатския регион. В частност, подобна тактика започва да прилага и Япония.

През февруари 2022 г. японските законодатели ще разгледат документ за защита на интелектуалната собственост, който ще позволи да бъдат засекретени всички разработки, които са стратегически важни за националната сигурност и икономиката на страната, съобщи Channel News Asia.

Специална комисия ще определи дали дадено изобретение трябва да бъде регистрирано в публичния регистър на патентите, или засекретено. В последния случай, дори и след 18 месеца от датата на регистрация, патентът няма да се появи в публичната база данни на патентното ведомство.

Така правителството иска да ограничи достъпа на „недоброжелатели” до разработките на японски специалисти в областта на ядрената енергетика и квантовите изчисления. За да не се налага на японските компании да понасят загуби от пропуснати лицензионни такси, властите са готови да ги компенсират с до 5% от приходите им за 20 години.

В същото време правителството възнамерява да ограничи вноса на оборудване от компании, работещи в инфраструктурния сектор. Телекомуникационните оператори, банките и енергийните компании няма да могат безконтролно да купуват чуждо оборудване – предимно китайско.

Специалната комисия ще одобрява покупките на чуждо оборудване и ако има основание да подозира, че то е ненадеждно от гледна точка на киберсигурността, сделките няма да бъдат одобрявани.

Коментар