Създават авиационен оператор за медицински операции

България единствена в ЕС не разполага с въздухоплавателни средства за медицински операции
(снимка: CC0 Public Domain)

Министерството на транспорта и съобщенията ще е основен координатор по проекта за създаването на Държавен авиационен оператор за медицински и специализирани операции. На днешното си редовно заседание Правителството одобри внесения доклад от министъра  на транспорта и съобщенията Николай Събев.

България е единствената държава членка на Европейския съюз, която до този момент не разполага с въздухоплавателни средства за извършване на медицински и специализирани операции. Няма изградена национална система с координационен център за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. През последните години страната ни загуби много човешки животи в редица инциденти.

В Плана за възстановяване и устойчивост са поети ангажименти за финансиране на закупуването на въздухоплавателни средства – хеликоптери за медицински цели и изграждане на система за „Спешна медицинска помощ по въздух”.

Експерти от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи ще изготвят проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, който да уреди основните въпроси, а именно – създаването, структурата, функциите, финансирането и организацията на работа на новия оператор.

Дейността по оказване на спешна медицинска помощ по въздух е транспортна услуга, извършвана с въздухоплавателно средство – хеликоптер и за нея са приложими разпоредбите на Регламент (ЕС) 965/2012 и Закона за гражданското въздухоплаване, уточниха от Министерство на транспорта и съобщенията.

Коментари по темата: „Създават авиационен оператор за медицински операции”

добавете коментар...

  1. гост

    Спомням си как медицинският хеликоптер на болницата в града ми редовно летеше точно над дома ни.

Коментар