Системите за борба с измами – процъфтяващ пазар

Измамниците не спят: Свети Валентин, пандемията, войната – поводите са безкрайни
(снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на решенията за разкриване и предотвратяване на измами ще нарасне от $24,8 милиарда през 2021 г. до $65,8 милиарда до 2026 г. Това прави среден годишен темп на растеж от внушителните 21,5%, според прогнозата на анализаторите от MarketsandMarkets.

Сред ключовите фактори за динамиката на пазара са ръстът на внедряванията на IoT и цифрови технологии, все по-големите загуби на приходи поради измами, както и навлизането на системи за анализи с цел откриване на измами в различните индустрии. Случаите на сложни и изпипани измами се увеличават и поставят нови предизвикателства. Все по-често те са дело на „майстори“ с „високопрофесионален“ опит и умения.

Нарастващите случаи на измами принуждават финансовите компании да усъвършенстват своята инфраструктура за сигурност чрез внедряване на решения за разкриване и предотвратяване на измами (FDP). Анализът на измамите стои в основата на всички FDP решения. Няколко доставчика предлагат „традиционни“ системи от този тип, тоест базирани на правила, разчитайки на техники с изкуствен интелект и машинно самообучение.

Облачните внедрявания ще бележат по-голям темп на растеж през идните 5 години, предвиждат още анализаторите. Освен финансовия сектор – банки, финансови организации и застрахователи – другите индустриални вертикали, които ще инвестират активно в решения за справяне с измамите, са търговията на дребно и електронната търговия, здравеопазването и пътуванията.

Коментар