Интернет е поскъпнал по целия свят през 2021 г.

Цената на интернет достъпа – фиксиран и мобилен – се покачи през миналата година
(снимка: CC0 Public Domain)

Цената на домашния и мобилния интернет се повиши по целия свят през 2021 година, сочи проучване, проведено от международната организация ITU-D и Алианса за достъпен интернет (A4AI). Данните сочат, че достъпността на интернет в глобален мащаб е намаляла през миналата година, а пандемията не е от полза за интернет потребителите.

Изследването установява, че цените както на фиксираните, така и на мобилните комуникации са се увеличили по време на пандемията. За обективност, като ориентир за поскъпването е взета предвид стойността на брутния национален доход (БНД) на глава от населението.

Оказа се, че през 2020 г. абонаментната такса за фиксирани широколентови услуги е била 2,9% от този показател, а през 2021 г. тя се е увеличила до 3,5%. Достъпът до мобилен интернет също поскъпва – от 1,9% на 2%  от БНД.

Авторите на проучването стигат до заключението, че потребителите са били принудени да жертват други стоки и услуги, за да запазят възможността да работят онлайн по време на пандемията.

Анализите показват, че все по-малко страни отговарят на целта за достъпна цена за свързаност, фиксирана от Комисията на ООН по широколентов достъп на 2% от месечния БНД на глава от населението.

Докладът обхваща пет пакета услуги: мобилен интернет без гласова комуникация (2GB на месец), малък пакет от мобилни комуникации (70 минути гласови услуги, 20 SMS съобщения и 500MB трафик на месец), голям мобилен пакет (140 минути гласова услуга, 70 SMS съобщения и 2GB трафик на месец), малък пакет мобилна комуникация без предаване на данни (70 минути гласова услуга и 20 SMS съобщения на месец) и фиксиран широколентов достъп (5GB на месец).

Коментар