Бош ще обучава студенти от ТУ-София по изкуствен интелект

Партньорство на Бош и ТУ-София ще осигури обучение на студентите по изкуствен интелект
(снимка: Бош Инженеринг Център София)

Бош Инженеринг Център София (ИЦС) ще участва активно в учебния процес на новата мултидисциплинарна бакалавърска програма по “Интелигентни системи и изкуствен интелект” – съвместен проект на Машинно-Технологичния Факултет и Факултета по приложна математика и информатика към Технически университет – София.

Експерти от Центъра ще обучават студентите в специално създадения практически модул в IV курс с фокус „Интелигентни технологии за автомобилната индустрия”. В допълнение, ИЦС ще подпомогне осигуряването на необходимата обучителна среда и ще оборудва изцяло високотехнологична лаборатория на територията на Машинно-технологичния факултет.

Центърът ще предостави също сензори за автономни превозни средства, изчислителни модули и компютри, изпълнителни механизми и апаратура. В рамките на подписаното днес споразумение между Бош Инженеринг Център София и ТУ-София е предвиден и триседмичен преддипломен стаж на студенти от четвърти курс в Бош Инженеринг Център София.

Учебната програма по новата бакалавърска програма в Техническия университет ще започне през есента на 2022 г. с цел да предостави на завършилите познания по компютърни науки и математика, необходими за практически приложения на изкуствения интелект (AI), както и актуални познания за най-новите технологии в областта.

Специалността ще може да се изучава както на български, така и на английски език. Заложеният срок на партньорството между Центъра и Университета е 10 години.

Обучението по специалността е съобразено с изискванията и нуждите на съвременната ИКТ индустрия от четвърто поколение (Industry 4.0) и обхваща най-актуалните средства и дигитални технологии, виртуално инженерство, интернет и облачни технологии, управление на инженерна информация. Обучението е съобразено и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети във Великобритания, Германия, Франция, Италия и др.

„ИТ секторът в България е един от малкото, в които сме конкурентоспособни в световен мащаб. За да запази и развива този потенциал, Бош се включва активно в процеса на модернизиране на образователната система, в създаването на бъдещи специалисти за индустрията. Споразумението ни с Технически университет – София е стъпка именно в тази посока”, заяви Константин Конов, генерален директор на Роберт Бош и представител на Група Бош в България.

„Вярвам, че този проект ще допринесе за подобряване на квалификацията на бъдещите инженери и по този начин ще открие нов хоризонт за тяхната успешна професионална реализация в днешната глобална конкурентна среда”, каза ректорът на ТУ-София – проф. дн инж. Иван Кралов.

От създаването си през пролетта на 2019 г. Бош Инженеринг Център София се разрасна значително, като в момента продължава да наема софтуерни инженери и хардуерни специалисти.

Наскоро стартира първата академия на Центъра за обучение на софтуерни инженери – Bosch ECS Career Camp, под менторството на професионалисти в сферата на разработването и тестването на софтуер. Дуалното обучение, стажантските програми, работата с университетите са част от добрите дългосрочни практики на Бош Инженеринг Център София.

Коментари по темата: „Бош ще обучава студенти от ТУ-София по изкуствен интелект”

добавете коментар...

  1. Фофу

    Ами вземете …

  2. :o)

    Да вземем малко данъчни облекчения , благодарение на публично-частното партньорство 🙂
    Иначе с мисъл за развитието на младите, разбира се 🙂

Коментар