Традиционната сигурност вече не е надеждна, на ход е SASE

Сближаването на мрежите и сигурността е обещаваща корпоративна тенденция
(снимка: CC0 Public Domain)

Тенденциите в дигиталния свят, ускорени от пандемията, създадоха значителни предизвикателства за корпоративните ИТ инфраструктури, за мрежите и сигурността: дистанционната работа, нарастващата зависимост от облачната инфраструктура и изискването за безопасно свързване на крайните потребители от всякакви места с приложения навсякъде. Това е ключова констатация от най-новия доклад на ABI Research.

Традиционните решения за корпоративна ИКТ инфраструктура вече не могат да се справят адекватно с тези тенденции, смятат анализаторите. Това доведе до бързо увеличение на търсенето на решения за инфраструктура, която предоставя услуги за сигурен достъп (Secure Access Service Edge – SASE). Така предприятията могат да „изпратят” в облака своята мрежова и защитна инфраструктура и тя се превръща в услуга.

Въпреки че сближаването на мрежите и сигурността предлага на предприятията обещаващо решение, ABI Research подчертава, че все още има значително несъответствие между възприятията на бизнеса за това какво може да направи SASE и реалните възможности на модела. „Очевидно е, че повечето услуги остават в ранните си етапи на конвергенция и е необходима значителна консолидация, преди истинската стойност на SASE да може да бъде предадена на предприятията”, казва анализаторът Рийс Хейдън.

През следващите няколко години ще наблюдаваме как доставчиците преодоляват тези разминавания, смята Хейдън. ABI Research прогнозира, че ще станем свидетели на комбинация от сливания и придобивания, органично развитие и формиране на партньорства. Комбинацията от тези три тенденции „ще осигури най-голяма стойност в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план”.

От друга страна, в момента доставчиците се разграничават – има такива с опит в киберсигурността и такива с опит в мрежовите системи. По всяка вероятност преплитането на мрежи и сигурност ще доведе до изменение на моделите на работа на фирмите от тези две ниши. Можем да очакваме известно сближаване между доставчиците с различна специализация и различни форми на сътрудничество между тях.

В дългосрочен план доставчиците на управляеми услуги (MSP) ще бъдат в най-добра позиция да предлагат SASE, прогнозират анализаторите. Ролята на MSP като доверени съветници и предоставянето на управляеми услуги тип „от край до край” означава, че предприятията, особено малките и средните, все повече ще предпочитат MSP, прогнозира Хейдън. С особена сила ще важи това за телекомуникационните компании, които имат за цел да предложат обслужване „на едно гише” за управление на клетъчни мрежи и технологични услуги, които се наслагват върху мрежите (SASE).

Сближаването на SASE и 5G вероятно ще има значително влияние върху производителността. Прибавянето на сигурност към потребителските мрежи ще позволи на крайните потребители на 5G да имат сигурен достъп до корпоративните им приложения. Същевременно архитектурата на SASE ще помогне за сигурно изпълнение на „обещанията” на 5G за повече производителност и надеждност.

„Изгледите за пазара на SASE са положителни, но все още трябва да бъдат преодолени определени пречки пред консолидацията и сближаването. Чак тогава MSP доставчиците ще могат да увеличат максимално стойността на своите решения”, казва Хейдън. „МСП ще бъдат първите, които ще възприемат комбинацията от технологии. Тяхната зависимост от облачните приложения ги прави подходящи за тази архитектура”.

По-бавно, според ABI, ще е навлизането сред по-големите предприятия. Това е така „заради ограниченията на облака, изискванията за локална инфраструктура за сигурност и значителните затруднения при внедряването”, по думите на Хейдън.

ABI Research прогнозира, че по-големите предприятия ще започнат процеса на приемане на SASE в рамките на 3-5 години. За този период на пазара ще се появяват MSP доставчици, осигуряващи напълно конвергентни, хибридни решения.

Тъй като възможностите на SASE са широкообхватни, препоръката на анализаторите е всяко предприятие, независимо от размера си, да следи тенденциите и „да държи под око този слабо развит, но непрекъснато развиващ се пазар”.

Коментар