Радиовълни пазят компютрите от физическо хакване

Нова разработка обещава достъпен начин за защита на електрониката от физическо хакване
(снимка: CC0 Public Domain)

Група учени предложи интересен начин за защита на електронното оборудване от физическо хакване. Технологията ще позволи по достъпен начин да се контролира нежелания достъп до системите – от стелажи до отделни кутии.

Ако бъде открит и най-малкият опит за физическо хакване, иновативната система, базирана на радиовълни, ще повдигне аларма. Важното е, че предложеният метод е много лесен за изпълнение и ще бъде евтин.

Съвременните решения за контрол на неоторизираната физическа намеса в работата и конфигурацията на електрониката включват защита на отделни системни компоненти – процесор, памет и т.н. Сега учени от Рурския университет в Бохум, института Макс Планк и PHYSEC предлагат да се следи целостта на оборудването в пълния обем на кутията.

Това става с помощта на две малки антени и специален радиосигнал. Всъщност говорим за създаване на подобие на цифров отпечатък за всяко електронно устройство.

Физическата система за откриване на взлом се състои от малки предавателни и приемни антени. Радиосигналът, отразен от електронните компоненти, се записва от приемната антена като цифров отпечатък. Всеки опит за инсталиране на нещо излишно в системата изкривява сигнала и алармира за смущения.

В поредица от експерименти изследователите демонстрират, че системата надеждно реагира на проникване на игла с дебелина 0,3 мм в кутията на работещ компютър на дълбочина от 1 см. Системата продължава да открива проникване на 0,1 мм игла в кутията, но не във всички позиции.

„Затова в практическите приложения има смисъл внимателно да се обмисли къде да се поставят антените”, споделя идеите си един от авторите на изследването. „Те трябва да са възможно най-близо до компонентите, които изискват висока степен на защита”.

Интересно е да се отбележи, че PHYSEC, чиито специалисти участват в разработката, вече използва представената технология за предотвратяване на неоторизирани манипулации с критични инфраструктурни компоненти. Въпреки че в сървърните стаи не трябва да има външни лица, допълнителната защита не вреди.

Коментар