Защо не намаляват сривовете на ключови ИТ системи

Сложността на ИТ системите расте, което влияе отрицателно върху надеждността им
(снимка: CC0 Public Domain)

Броят на сривовете на критични ИТ системи не намалява в последните години. Ново изследване разкри основната причина за относително постоянния брой прекъсвания в работата на ключови ИТ системи.

Според актуалния доклад за анализ на прекъсванията, изготвен от Uptime Institute, въпреки усилията, положени от операторите на информационни системи и активните инвестиции в инфраструктура, броят на прекъсванията в ИТ системите остава приблизително на същото ниво, както през предходните години.

Докато инвестициите в облачни изчисления и устойчиви на грешки системи помогнаха за повишаване на надеждността на ниво инфраструктура, сложността на системите се увеличи, което има отрицателно въздействие върху надеждността им. По-специално, нараства броят на инцидентите, свързани с комуникационни мрежи, софтуер и други ИТ активи.

Авторите на доклада подчертават, че десетилетия работа по критичните ИТ системи ги направиха много по-надеждни, но въпреки това броят на непланираните прекъсвания почти не се е променил през последните години.

В 80% от организациите прекъсвания на ИТ инфраструктурата са се случили поне веднъж през последните три години, като един от всеки петима анкетирани съобщава за „сериозни” и „тежки” повреди през същия период.

В първия случай, според класификацията на Uptime Institute, става въпрос за прекъсвания в работата на услугите с възможни финансови загуби, а във втория – за големи инциденти, водещи до огромни финансови загуби.

Според статистиката на Uptime, всяка година в света има приблизително 20 сериозни инцидента, водещи до големи загуби, разходи за репутация и огромни проблеми в работата на бизнеса и/или клиентите.

Любопитното е, че основната причина за инцидентите са прекъсванията на тока – това е водещият фактор в 43% от случаите, които рядко минават без съпътстващи причини. Други фактори включват проблемите със софтуера, мрежите и охладителните системи.

Оказва се също, че за 5 години облачните оператори, доставчиците на хостинг и колокация най-често са виновни за проблемите на обществените услуги, като през 2021 г. тази цифра е нараснала до 71%.

Трябва да се отбележи, че продължителността на прекъсванията се увеличава. Това не може да не тревожи потребителите, тъй като времето на престой е толкова по-скъпо и разрушително, колкото по-дълго продължава повредата.

През 2021 г. броят на прекъсванията с продължителност над 48 часа е 16%, докато през 2017 г. е бил 4%. Съотношението между прекъсванията от 24 до 48 часа е 12% спрямо 4% за същия период.

Загубите също се увеличават. Ако през 2019 г. 60% от големите повреди струват по-малко от $100 хиляди, а 28% – от $100 хиляди до $1 милион, то през 2021 г. числата се увеличават съответно до 39% и 47%. Броят на отказите, струващи повече от $1 милион, нараства от 11% на 15%.

Коментари по темата: „Защо не намаляват сривовете на ключови ИТ системи”

добавете коментар...

 1. ок

  защото руските хакери са замесени
  бутнаха правителството ни
  свалиха херо мустафа
  сринаха замунда
  вар даде дузпа срещу нашите

Коментар