МСП могат да разчитат на европейска помощ за цифровизация

ИКТ Клъстер оказва индивидуална помощ на МСП в цифровата трансформация, заяви Петър Статев, председател на организацията, по време на конференцията SCALE UP 2022
(снимка: Антон Станков / предоставена от ИКТ Клъстер)

Българските малки и средни предприятия могат да се възползват от подходящ инструмент за разработване на иновативни продукти и услуги, излизане на външни пазари и устойчив растеж, стана ясно на конференцията SCALE UP 2022, която събра технологични компании, производствени предприятия, клъстери и организации, финансиращи иновации от различни части на Европа.

Участниците в конференцията, организирана от ИКТ Клъстер в партньорство с Клъстер за цифрова трансформация и иновации, DiGiTech 4.0 и I4MS, дискутираха планираните национални и европейски средства за финансиране на иновации, програми за подкрепа на интернационализацията и пазарни тенденции.

ИКТ Клъстер предлага индивидуална помощ за нуждите на българските малки и средни предприятия в цифровата трансформация, заяви Петър Статев, председател на организацията. Националните финансови инструменти в подкрепа на иновациите се предоставят от страна на Министерство на иновациите и растежа, Фондът за капиталови инвестиции и Фондът на Фондовете. София Тех Парк и EEN също си партнират в подкрепата на иновативни компании.

Редица български компании, с подкрепата на ИКТ Клъстер, са получили каскадно финансиране за своите иновативни проекти. Сред тях, например, са проектите „Fold – Камък от хартия” на Европак България М, финансиран по Better Factory, и „CATRobo – Cloud Based Digital Twin” на Стефан Карастанев, Спесима, финансиран по BOWI.

В момента има отворени процедури за каскадно финансиране, като по тази линия са налични 35 млн. евро за подкрепа на цифровата трансформация, съобщиха експерти от инициативата I4MS. Заинтересованите компании могат да се свържат с екипа на ИКТ Клъстер, който е местен партньор на инициативата.

Възможностите за интернационализация също бяха във фокуса на SCALE UP 2022. Себастиано Тофалети от European Digital SME Alliance разказа за Европейската политика за подкрепа на иновации и проектите BRIDGE, C2Future и EXCITE.

BRIDGE подкрепя  интернационализацията на високотехнологични стартиращи предприятия от AI и Data индустриите, по-специално в САЩ, Израел и OAE. C2Future предоставя достъп до пазарите в Мексико, Колумбия и САЩ на фирми, разработващи продукти и услуги в сферата на интелигентните градове. EXCITE е схема за обмяна на опит, а The Space Bridge Fund осигурява инвестиции в бързо развиващи се, технологично ориентирани стартиращи предприятия в космическата, AI и IoT индустриите, ръководена от Мазовия клъстер ИКТ.

В заключителната дискусия участваха представители на 15 клъстера от 10 държави, представляващи 5 европейски стратегически партньорства. Клъстерите се обединиха около идеята да продължат сътрудничеството си, да обменят идеи и опит с цел да бъдат по-полезни за бизнеса.

Коментар