Федерация на ИКТ клъстери ще развива иновациите

Първите съпредседатели на Федерацията – Петър Статев (вдясно), председател на Фондация ИКТ Клъстер, и Петко Георгиев, председател на ИКТ Клъстер Бургас (снимка: ИКТ Клъстер)

Шест клъстера от сектора на информационните и комуникационни технологии подписаха Харта и учредиха Федерация, в която обединяват усилия за развитие на иновациите, дигиталните технологии и българския бизнес.

Първата стъпка на Федерацията е да окаже експертна подкрепа на законодателната инициатива за осигуряване на квалифицирани специалисти за българския ИКТ сектор, съобщиха от ИКТ клъстер, съосновател на Федерацията.

Учредителите на Федерацията са едни от най-активните организации в сектора: Фондация Клъстер информационни и комуникационни технологии, Български клъстер Телекомуникации, ИКТ Клъстер – Варна, ИКТ Клъстер – Пловдив, ИКТ Клъстер – Бургас и Български Технологичен Клъстер CODIA.

Прилагането на дигиталните технологии и насърчаването на иновациите са основни предпоставки за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика и създаването на устойчиво икономическо развитие на страната – това е каузата, която обединява участниците във Федерация на ИКТ клъстерите за цифрово бъдеще на България.

Първата инициатива на Федерацията е да подкрепи усилията на ИКТ бизнеса за въвеждане на работеща правителствена програма за привличане на квалифицирани специалисти от други държави (т. нар. „Сини карти“). В изпратено становище до министър-председателя Бойко Борисов, Федерацията представи своята позиция в подкрепа на бързото решаване на проблема с липсата на достатъчен човешки ресурс за работа с иновативните технологии в България.

Федерацията ще развива и прилага клъстерния подход, за да може да бъде създадена благоприятна бизнес среда за развитието на малките и средни предприятия в България. Според Хартата, само чрез ползотворното сътрудничество между организациите в сектора е възможно успешно развитие на българския и европейски цифров пазар.

Федерацията на ИКТ клъстерите за цифрово бъдеще на България ще:

  • работи за ускорено прилагане на концепцията, принципите и инструментите на Индустрия 4.0 в България, като предпоставка за икономически растеж;
  • насърчава конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез прилагане на дигитални технологии;
  • подпомага образователната система в България чрез внедряване на съвременни процеси, технологии и програми, с цел придобиване на адекватни познания и умения;
  • ще работи конструктивно с държавните институции и администрацията с цел адекватно създаване на политики, проекти, програми подпомагащи дигиталното развитие, образованието, и развитие на клъстерите в България.

За първи съпредседатели на Федерацията с едногодишен мандат се избират председателите на Фондация ИКТ Клъстер – Петър Статев, и на ИКТ Клъстер Бургас – Петко Георгиев, като управлението ще се осъществява на ротационен принцип.

Коментар