Китай създадe изкуствен интелект на ниво човешки мозък

Екзафлоповият суперкомпютър Sunway OceanLight обработва 174 трилиона параметъра
(снимка: Top500.org/News.cn)

Китайски учени обявиха, че са създали изкуствен интелект на базата на суперкомпютър с производителност над един екзафлоп. Системата Sunway OceanLight може да обработва 174 трилиона параметъра (т.нар. теглови стойности), което я доближава до мащаба на човешкия мозък.

В мозъка на хората и животните за тегловите коефициенти отговарят синапсите – това са местата, където сигналите се предават от един неврон на друг. Прехвърлянето става с помощта на химико-биологични процеси, а компютърният термин „теглови стойности” напълно съответства на този процес.

Способността на OceanLight да работи със 174 трилиона параметъра, декларирана от учените, условно се конкурира само с мозъчната кора на човешкия мозък, която съдържа около 125 трилиона синапси. Това е много добра основа за AI изследвания с мащаба на човешкия мозък.

За да оптимизират АI модела за пускане на суперкомпютър от екза-мащаб, учените са направили хардуерни промени в архитектурата на системата – по-точно „хардуерна оптимизация в рамките на възел”, както и внедряване на „хибридни паралелни стратегии” в безпрецедентен мащаб, съобщи Tom’s Hardware. И предвид факта, че системата OceanLight се основава на 42 милиона изчислителни ядра, обемът на извършената работа е колосален.

Суперкомпютърът OceanLight е първият в света с производителност над един екзафлоп. Но китайските учени спряха да изпращат данни до комитета на TOP500, който изготвя рейтинг на най-производителните системи два пъти годишно. Все пак данните за OceanLight станаха достояние на обществеността.

Коментар