Финландци създадоха топлинен акумулатор с обикновен пясък

Топлинният акумулатор на Polar Night Energy съхранява енергията в обикновен пясък
(снимка: Polar Night Energy)

Инженерни екипи от цял свят продължават да търсят начини за съхранение и оползотворяване на излишната енергия или топлина. Това налага „зеленият” дневен ред, който изисква преминаване към възобновяеми, но не особено стабилни енергийни източници.

Интересна разработка предлага финландската компания Polar Night Energy. Тя се отличи с пускането на първата в света комерсиална инсталация за съхранение на топлина на базата на обикновен пясък. Пясъкът, загрят до 500–600 °C, може да отделя топлина в продължение на месеци за поддържане на нормална температура на сграда и захранването ѝ с топла вода.

Инсталацията представлява добре изолиран резервоар с височина 7 м и диаметър 4 м. Резервоарът е пълен с обикновен пясък, почистен от горими материали и мръсотия. В центъра на резервоара е положена проста топлообменна верига, която дава на пясъка излишната топлина от системата за централно отопление и обслужващите сървъри. Обемът пясък в резервоара е достатъчен за съхраняване на 8 MWh енергия при номинална изходна мощност от 100 kW.

Топлината може да се съхранява с месеци при малки загуби. Инсталацията не е предназначена за генериране на електроенергия, което само би увеличило загубите. В представения вид системата се характеризира с висока ефективност – на ниво от 99% – и се използва за отопление на жилищни помещения и обществени места, както и за загряване на вода.

Дизайнерът на централата смята, че проектът е лесен за мащабиране. Големите резервоари за пясък могат да съхраняват до 20 GWh енергия, когато пясъкът се нагрее до 1000 °C. Подобни топлинни акумулатори могат да бъдат създадени в изоставени мини и други подземни резервоари с подходяща форма. Това значително ще намали разходите за съхранение на енергия – до $10,27 за kWh.

Коментари по темата: „Финландци създадоха топлинен акумулатор с обикновен пясък”

добавете коментар...

  1. flashko

    То вече има недостиг на пясък за чипове, те го ползват като топлинен акумулатор.

  2. Контакти

    $10,27 за kWh?

Коментар