Дистанционната работа ускори облачното съхранение на данни

Нуждата от архивиране с цел възстановяване от аварии ще тласка напред пазара на облачни системи за съхранение на данни (снимка: CC0 Public Domain)

Глобалният пазар за облачно съхранение ще нарасне от 78,6 милиарда щатски долара през 2022 г. до 183,7 милиарда към до 2027 г. при средногодишен темп на растеж от 18,5% през периода. Прогнозата бе оповестена от изследователите “Markets and Markets” в техния най-нов анализ на пазара на облачно съхранение за идните 5 години.

Ключовите фактори, които ще играят роля за възхода на пазара за облачно съхранение на данни, обхващат нарастващата необходимост от предоставяне на повсеместен достъп до данни и файлове за отдалечено работещите служители, увеличаване на обемите данни в предприятията и спестяването на разходи и ниската обща цена на притежание (TCO) при решенията за облачно съхранение.

Услугите играят решаваща роля на пазара за съхранение в облака, тъй като помагат както преди, така и след внедряването на решения за съхранение в облака. Доставчиците на услуги помагат на клиентите в различни фази, като планиране, внедряване, поддръжка и надграждане на решения за съхранение в облака. Решаващо значение имат услугите за съхранение в облака като консултации, интегриране и внедряване, както и последващите обучение и поддръжка.

Сегментът „архивиране и възстановяване след аварии“ ще расте с най-висок средногодишен темп на растеж през прогнозния период. Приложенията за архивиране и възстановяване след бедствия защитават данните на корпоративните приложения по време на бедствия. Те позволяват на клиентите и предприятията да съхраняват и управляват своите системи в облака, намалявайки разходите, ускорявайки процеса на възстановяване и освобождавайки ресурси за други важни задачи.

Тези решения набират популярност, тъй като са по-надеждни и спестяват на предприятията задачата да поддържат скъпата хардуерна инфраструктура, необходима за архивиране и възстановяване след аварии.

Търсенето на облачна ИТ инфраструктура за съхранение се очаква да расте интензивно в страните от Африка, като по този начин ще допринесе за по-високия темп на растеж на цялостния пазар за облачно съхранение. Увеличаването на инвестициите за разработване на нови технологии като облачни приложения, изкуствен разум, „големи данни“ и бизнес анализи (BI) ще допринася за растежа на пазара за облачно съхранение в Близкия изток и Африка.

Доставчиците на облачни хранилища за данни в този регион все повече използват технологията за контрол на разходите и подобряване на бизнес-дейностите. Близкият изток има отлично географско местоположение и инфраструктура за целта. Постепенното повишаване на нивата на доходите в Африка обещава регионът да се радва на растеж през следващите години, прогнозират от MarketsandMarkets.

Коментар