Служителите се нуждаели от „емоционална” заплата

Атмосферата на работното място е на второ място по важност за служителите
(снимка: CC0 Public Domain)

Пандемията от Covid промени очакванията, изискванията и отношението на служителите към работата и техните работодатели, е изводът от глобално проучване на HR компанията The Adecco Group сред повече от хиляда служители и 155 компании.

И работодателите, и служителите са на еднакво мнение по основните критерии, които мотивират хората да кандидатстват и се задържат на дадена работа. Те са съгласни, че заплатата е най-важното съображение, а следващите две позиции са атмосферата на работното място и възможностите за кариерно развитие.

Почти ¾ от компаниите смятат, че заплатата има най-голямо значение за хората, които наемат. Това твърдение обаче се споделя само от половината анкетирани служители.

„Все по-често хората търсят нещо повече от заплатата от компаниите, за които работят. За тях е изключително важна и „емоционална заплата” – нефинансовите придобивки, които дават усещане за цел, смисъл и принадлежност”, коментира резултатите от проучването Димитър Иванов, търговски и оперативен директор на Adecco България.

По неговите думи, увеличаването на заплатите с 35% няма да има особен ефект върху задържането на талантите, ако хората не се чувстват уважавани и ценени. „Когато не умеем да покажем на хората, че са признати, те скоро ще си тръгнат”, казва Иванов.

Според HR експертите, формулата за наемане и задържане на таланти включва създаване на ориентирана към хората корпоративна култура – среда, която подхранва таланта на екипите и където всеки човек може да участва и да почувства, че гласът му се чува.

Когато служителите се чувстват чути, разбрани и обгрижени, те работят по-усърдно, поемат повече рискове и помагат на другите да успеят. Това, от своя страна, подобрява задържането на таланти.

Изграждането на ориентирана към хората култура означава да се започне от топ мениджмънта на компанията и да се насърчават средното ниво управляващи да се грижат за своите екипи – не само като професионалисти, но и като хора.

Средният и висшият мениджмънт трябва да отделят време, за да се свържат с хората си и да научат повече за техния живот, семейство, чувства и здраве. Говоренето единствено и само за поставените персонални бизнес цели на всеки служител отчуждава екипите.

Друга препоръка на HR експертите към компаниите е да създадат култура на принадлежност. Атмосферата на работното място е на второ място по важност и се споделя от 36% от анкетираните служители в проучването.

Хората разгръщат таланта си и увеличават лоялността си към настоящия работодел, когато могат да задават въпроси, да дават обратна връзка, да предизвикват решения и да предлагат решения.

Затова е изключително важно провеждането на редовни, вътрешни, анонимни анкети за удовлетвореност, в които служителите да споделят какво работи и какво не работи в компанията. Това е много успешен инструмент за насърчаване на чувството за приобщаване и принадлежност.

Груповият интелект винаги е по-добър от индивидуалния, а най-интелигентните групи са тези, които са чувствителни към нуждите на другите, заключават авторите на доклада.

Коментари по темата: „Служителите се нуждаели от „емоционална” заплата”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    кариерно развитие – раздаване на титли т.е “емоционална заплата”

Коментар