Австралия строи сграда с фасада от слънчеви панели

Първата в Австралия сграда със „слънчева фасада” ще използва 1182 немски панела
(снимка: Kennon)

Австралийска компания строи многоетажна сграда със „слънчева” фасада – това дизайнерско решение е по-красиво и ефективно от използването на отделни слънчеви панели. Сградата на Kennon в Мелбърн изглежда солидна, генерира електричество в изобилие, а покривът остава свободен за оранжерия, кафене или други цели.

Доскоро в Австралия нямаше стандарти за пожарна безопасност при използване на слънчеви панели като фасадна облицовка. Kennon обаче купува 40 слънчеви панела на свой собствен риск и изгражда фрагмент от фасадата за полеви тестове, съобщи NewAtlas. Експертната компания Red Fire Engineers помага за документиране на модела и изготвяне на разрешителни за използване на слънчеви панели за облицовка на сградата.

1182 панела от немската компания Avancis ще бъдат използвани при изграждане на първата в Австралия сграда с фасада от соларни клетки, наречена 550 Spencer. В страната няма производство на слънчеви панели. При оптимално осветление соларната фасада ще може да генерира 142 kWh енергия, което ще покрие двукратно нуждите ѝ.

Външно 550 Spencer ще изглежда като конструкция със солидна стъклена стена, но под стъклото, извън отворите на прозорците, ще бъдат скрити външно неразличими слънчеви панели.

Очаква се строителството да приключи в средата на 2023 г. и тогава ще се разбере колко верни са изчисленията на дизайнерите. Във всеки случай този проект проправя пътя за новата мода в архитектурата на сградите, при която грижата за околната среда е съчетана с красота и функционалност.

Коментар