Небостъргач си осигурява сам вода и енергия

Компанията за архитектурни проекти Solus4 лансира нова концепция за еко-небостъргач. Сградата с височина до 300 метра е способна да посрещне екологичните изисквания на мегаполисите, съобщи GreenTech.bg.

Инженерното решение Sustainable Vertical Neighborhood разчита на мини вятърни турбини, които произвеждат електрическа енергия, използвайки силата на въздушните потоци. Сградата произвежда ток също и от соларни панели.

Балконите пък имат две функции: резервоари за събиране на дъждовна вода, която се използва за технически цели, вкл. за канализация; и регулатори на осветлението на помещенията с помощта на своите сенчести прозорци. Балкони са проектирани на всеки етаж с цел постигане на по-голяма полезна площ.

Всеки апартамент в небостъргача се явява пълноценна система, която отчита екологичните изисквания и може самостоятелно да обезпечи вода и електроенергия. Небостъргачът е предложен от компанията за изграждане в Ню Йорк.

Коментар