Настъпи повратна точка в развитието на 5G

5G сбъдва идеите за автоматизация, роботизация, умни градове и метапространство така, както 4G някога постави началото на социалните мрежи и икономиката на сътрудничеството (снимка: CC0 Public Domain)

Растежът на 5G продължава с безпрецедентна скорост в сравнение с други поколения мобилни комуникации. Според проучване на InterDigital и ABI Research, технологията от пето поколение е на път да генерира 7 трилиона долара икономическа стойност до 2030 г., 12 години след публикуване на официалния стандарт 3GPP.

Перспективата за операторите изглежда обещаваща, тъй като те са свидетели на експоненциалния възход на 5G и неговите възможности за растеж, казват пазарните анализатори. А това включва широка гама от нови приходни потоци посредством важни и дори критични приложения.

Телекомуникационните оператори имат основания за големи очаквания. Те се стремят да се възползват от последното поколение клетъчни технологии, за да поддържат и увеличат своята рентабилност. Въздействието, което 5G вероятно ще има върху развитието на мобилната индустрия, ще е голямо, особено когато се вземат предвид иновативни услуги като добавена реалност (AR), виртуална реалност (VR) и свързаните с тях нови разработки. Всичко това ще доведе до развитие на усъвършенствани корпоративни функции, благодарение на ниската латентност и все по-многобройните възможности за използване на „интернет на нещата“.

Възприемането на 5G изпреварва всички предишни поколения клетъчни технологии по отношение на процент на абонаменти и разгръщане на операторите, посочват анализаторите. Технологията добива значителна сила от корпоративните вертикали, отбелязва ABI Research.

„Времето, в което живеем, е вълнуваща повратна точка за 5G и начина, по който се изграждат и използват телекомуникационните мрежи“, казва Раджеш Панкадж, главен технологичен директор в InterDigital. „Докато 5G се внедрява по целия свят, това помага за решаване на фундаментални предизвикателства и полага основата за експерименти, нови идеи и иновации“.

Според него, настъпил е моментът, когато индустрията ще „бере плодовете“ на досегашния си труд: предстои „да изпитаме и да се възползваме от вълнуващи нови приложения, нови сценарии на употреба и много други начини, по които животът на потребителите може да бъде трансформиран“.

„5G сега ни дава представа какво е възможно в бъдеще и поставя основата за следващото поколение мрежи“, казва Димитрис Мавракис, старши директор по изследвания в ABI Research. „Големият капацитет, високата надеждност и възможностите за ниска латентност на 5G започват да създават следващата вълна от потребителски и корпоративни приложения – по същия начин, по който 4G постави началото на социалните мрежи, икономиката на сътрудничеството и богатото съдържание. Сега сме в много вълнуваща техническа ера, която ще проправи пътя за 6G и бъдещите мрежи“.

Въпреки че технологията обещава да поддържа AR и VR приложения – гладни за данни и чувствителни към забавянията – докладът показва, че апетитът за подобен род услуги все още не се е разгърнал. Новите концепции, такива като метапространството, са визия за по-далечно бъдеще.

В същото време 5G може да се разглежда като трансформиращ фактор в подкрепа на внедряването на интелигентни градове и обществени услуги. За да стане възможно всичко това, правителствата и местните власти трябва да премахнат бариерите пред повсеместния достъп до 5G.

Очакването, че пазарът на частни 5G мрежи ще расте с експоненциална скорост, се базира най-вече на динамиката във вертикалните пазари, включително енергетика и комунални услуги, здравеопазване и производство.

Особено силна е тенденцията в сферата на производството, според ABI. Този сектор осъзнава, че 5G частните мрежи са от съществено значение за автоматизацията, роботизацията и удобствата на добавената реалност. Развитието на мрежите може да помогне на усилията на производителите да автоматизират процесите си с цел осигуряване на качеството, да разполагат автономни мобилни роботи в съоръженията и да подобряват уменията на служителите, използвайки разширена реалност.

Предимствата на 5G мрежите могат да позволят и допълнителни възможности за въвеждане на приложения, изискващи голяма честотна лента и минимално времезакъснение за работа с тежък обем данни, като например видео-анализи.

Като цяло проучването изчислява, че към 2030 г. производствените и индустриалните фирми по света ще имат повече от 49 милиона 5G връзки в своите съоръжения, генерирайки 2,4 милиарда долара приходи за доставчиците.

Коментар