Изкуствен интелект чете и преобразува мислите ни в реч

Четенето на мисли и възпроизвеждането им в говор изглежда е по силите на AI
(снимка: CC0 Public Domain)

Учени се опитват да създадат изкуствен интелект, способен да чете човешките мисли и да ги превръща в реч с голяма точност. Системата за дешифриране на мозъчната активност се разработва от Meta, под чиято шапка оперира Facebook.

В момента точността на декриптиране на мислите е достигнала 73%, според блог публикация на Meta. Новата AI технология ще може да улавя и възпроизвежда думи и фрази, докато хората мислят.



Декодирането на реч от мозъчната активност е дългогодишна цел на невролозите и клиницистите, но по-голяма част от разработките в тази област разчитат на инвазивни техники за запис на мозъка, като напр. стереотактична електроенцефалография и електрокортикография. Подобни техники осигуряват по-ясни сигнали от неинвазивните методи, но изискват неврохирургични интервенции.

В своята разработка Meta прилага неинвазивен метод за машинно обучение на AI. По-конкретно, изследователите използват електроенцефалография (ЕЕГ) и магнитоенцефалография (МЕГ) с външни сензори. В процеса на обучение AI записва как мозъците на участниците реагират на определени уловки, фрази или дълъг текст. След това системата откроява думите, към които реакцията е особено силна, и от тях се съставя „речник”.

Досега системата е успяла да анализира близо 800 от най-често срещаните думи. Очаква се в бъдеще AI по-точно да определя думи и фрази, което ще подобри възможностите на човека и буквално ще го надари с някакъв вид телепатия.

Коментари по темата: „Изкуствен интелект чете и преобразува мислите ни в реч”

добавете коментар...

  1. Аха

    Технологията въобще няма да се ползва за контрол и следене на населението, нали? Все в името на болните жени и деца се прави.

Коментар