Недостигът на инфосек експерти: проблемът не е в броя, а в експертизата

Формулата за добра киберсигурност днес се състои от правилната комбинация от собствени квалифицирани специалисти, технологии за автоматизация и доверени партньори (снимка: CC0 Public Domain)

Не е тайна, че организациите изпитват недостиг на квалифицирани специалисти по киберсигурност. Проблемът обаче не е толкова в броя на професионалистите в индустрията, а по-скоро в достъпа до специалисти с правилното ниво на умения и обучение, според експертен анализ.

В глобален план значителен брой свободни позиции в сферата на киберсигурността остават незаети, защото компаниите не могат да намерят нужните таланти. Според наскоро публикувания доклад „Проучване на работната сила в киберсигурността за 2021 г.“ на Trustwave, глобалният ресурс от експерти в сферата на виртуалната безопасност следва да нарасне с 65%, за да защити ефективно критичните активи на организациите.„Във всеки момент има ограничен брой висококвалифицирани специалисти по киберсигурност. Ситуацията се усложнява от външни фактори, включително пандемии, опасения за неприкосновеността на данните, намален брой студенти в процес на подготовка, както и системни стресови фактори на хибридния начин на работа“, казва Джейсън Уайт, мениджър в Trustwave. „Всички тези фактори допринасят за по-високи нива на прегаряне и повишеното търсене на специалисти“.

Към всички изброени фактори могат да се добавят и още – дефицитът на експерти по киберсигурност допълнително се изостря от бързите промени в регулациите за защита на данните и нуждите от съответствие с регулаторните изисквания. Наред с това организациите усещат въздействието на вътрешните изисквания, като например за конвергирана среда за киберсигурност на ИТ и оперативните технологии или навлизането на нововъзникващи технологии като интернет на нещата.

„Определено има недостиг на „правилните“ хора – такива с дълбоко разбиране и познания не само за защита, но и за откриване и отстраняване на предизвикателствата в киберсигурността“, казва докладът.

Следователно организациите са принудени да предприемат стъпки – или да повишат уменията на собствената си работна сила чрез учене и развитие, или да привлекат още таланти, „правилни“ таланти, като предложат възможности за растеж и фирмена култура, към която гравитират киберпрофесионалистите.

„Наличието на практики за ефективно повишаване на квалификацията на собствената работна сила, предлагане на обещаваща кариерна траектория на развитие – това може да да помогне на организациите да насърчат лоялността и да задържат експертите си“, казва Уайт.

„Подобно на повечето търсени служители, киберспециалистите търсят работодатели, които да предлагат дистанционна работа, да имат интересни проекти, обогатяващи кариерата им, и активно да оценяват усилията им. Това се случва не само чрез финансови стимули. Става въпрос и за култивиране на организационна култура, която подкрепя служителите и тяхното развитие, насърчаване на приобщаването, откритостта и разнообразието“, обяснява той.

Според Уайт, има и друга алтернатива и тя може да е напълно извън фактора „хора“. „В зависимост от типа умения за киберсигурност, които липсват на организациите, може да се окаже по-удачно да допълнят екипа си по киберзащита, като използват технологии за автоматизиране на рутинните задачи, или пък се обърнат към партньори“.

Договореността с партньорска организация, специализирана в кибербезопасността, може да осигури възможност за реагиране при киберинциденти „в 2 през нощта“, когато обичайно персоналът не е на работа, посочва експертът.Подобно решение може да е добра формула, която да позволи на организациите да проследяват, намират и изкореняват виртуалните заплахи, за да са в безопасност в динамичната и сложна онлайн среда. Подходът повишава тяхната устойчивост и им дава увереност да плуват в бурното море на постоянно променящия се пейзаж на заплахите.

„С правилната комбинация от собствени квалифицирани специалисти по киберсигурност, подходящи технологии и доверени партньори, организациите могат да подобрят готовността си в сферата на киберсигурността“, заключава докладът.

Коментари по темата: „Недостигът на инфосек експерти: проблемът не е в броя, а в експертизата”

добавете коментар...

 1. 1

  селяндур …

 2. Фофу

  Всяка седмица по някой дежурен, бодър позитанец, като селяндура, ще завие на умряло срещу тоя много лош капиталистически свят и ще заоплаква гражданите му. Отдъхни малко и не го мисли капиталистическият свят. Той ще се оправя по-добре от кУманистическият винаги и гражданите му, пак винаги ще са по-добре от тези на кУманистическия.

  Виж себе си първо. Че като казваш че си “дългогодишен търсещ работа но безработен” става ясно колко те бива. Щом при това търсене на кадри от няколко години насам, не те искат … Хората дават заплати, но искат и да се работи за тях, не искат дървени философи.

 3. саляндур

  Като дългогодишен търсещ работа но безработен и несъжеляващ за нищо стар инженер, съветвам на младите свободолюбиви и достойни инженери, понякакъв начин да учредят своя компания за да имат възможност да осъществят мечтите си. В капиталистическата бизнес среда няма разлика от образования и необразования роб освен малките привилегии и малко по-високата заплата които не покриват дългогодишната цена на образования, умения и пр. както и психологическият тормоз и унижения, стойност, който е непоносим за някои.
  За съжаление необразованите които успяват да учредят примитивня компания или някакъв бизнес на основа покупка-продажба или някаква примитивна услуга печялят много много повече от много талантливи и образовани хора.
  Иначе работодатилите в капиталистическият свят, винаги имат недостиг на нещо, които имат възможност и средства да плачат на майката държава за да им се достави на най-ниска, даже на безплатна цена върху гърба на гражданите.

 4. ДаркАнжел

  Хора има,експериза има ,
  няма заплати – това е големият проблем тук в околността.

Коментар