1/3 от ИТ шефовете избират доставчик по интуиция

Скоростта е приоритет за едва 36% от вземащите решения при избор на мрежов оператор (снимка: CC0 Public Domain)

Близо една трета (32%) от бизнес-лидерите признават, че повече от половината от техния процес на вземане на решения се основава на емоционална реакция или „интуиция“ при избора на мрежов доставчик, разкри доклад на технологичната фирма Arelion.

Изследването „Quest for network quality in 2022“ е проведено през първата половина на 2022 г. със 754 респонденти – представители на индустрията в САЩ, Обединеното кралство, Германия и Франция. Те работят в предприятия, в които са ангажирани повече от 4000 души.

Сред водещите констатации е, че бизнес-лидерите класират надеждността, професионализма и опита като най-важните причини за избор на мрежов оператор.

На въпроса дали последователната и прозрачна комуникация или скоростта е по-важна за тях при избора на мрежов доставчик, 64% казват, че комуникацията е основното практическо изисквано качество – скоростта е приоритет за едва 36% от гласовете.

Въпреки това хората, които вземат решения, често са водени от емоциите. 46% отдават на тях повече от половината от процесите си на вземане на решения.

Освен това важно е „възприеманото качество“ на мрежовите услуги – широко и нематериално понятие без общоприето определение.И докато за повечето лидери качеството на мрежата е даденост – чрез споразуменията за ниво на обслужване (SLA), действащи като ключова предпазна мярка – проучването сочи, че то не дефинира и не обхваща всичко, което има значение за вземащите решения.

Коментар